Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Brezplačen seminar: Analiza mogočih napak in vzrokov v proizvodnih dejavnostih – FMEA (2)

Ta metoda na sistematičen in preprosto izvedljiv način podpira naslednje naloge:

 definiranje kritičnih komponent in potencialnih slabosti, posebej pri uporabi novih postopkov in inovativnih rešitev,
 zgodnje odkrivanje in lokaliziranje napak, kljub vplivom kompleksnosti in funkcijske povezanosti,
 ocenitev in kvantificiranje tveganj, ki so rezultat možnih napak,
 zmanjšanje potrebnih sprememb v serijski proizvodnji,
 znižanje stroškov razvoja, proizvodnje, kakovosti in reklamacij ter povečanje zadovoljstva kupcev,
 izboljšanje osnutka izdelka na osnovi izkušenj iz analize podobnih elementov.

Vsebina seminarja:
• Zanesljivost, kot osnovni element TQM
• Management tveganja
• Osnove FMEA, kdaj in zakaj se uporablja
• Kakšne učinke dosežemo z uporabo FMEA
• Vrste FMEA, vrednotenje kriterijev
• Potek izvajanja FMEA, katere ukrepe je potrebno izpeljati
• Računalniška podpora izvajanja FMEA
• Povezava FMEA z drugimi metodami
• FMEA – team, vloga moderatorja
• Kreativne tehnike, FMEA delavnica
• Vaje, izdelava praktičnega primera
• Preizkus znanja in podelitev spričeval

Udeležba je brezplačna, saj gre za izvedbo v okviru EU projekta »Center vseživljenjskega učenja Zgornje podravske regije«.

Delavnico bo vodil: dr. Marjan Leber, ki je pridobil tudi certifikat FMEA trenerja in moderatorja iz Montanuniversität Technologieakademie Leoben. Dr. Leber je po večletnih delovnih izkušnjah v industrijskem podjetju zaposlen kot docent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ter je direktor svetovalnega podjetja Innovation Service Network d.o.o. Osnovne kompetence ima pri uvajanju metod študija dela in tehnoloških kalkulacij v prakso, aktiven je na področju organizacije in menedžmenta proizvodnje. Je avtor številnih raziskav, prispevkov in knjig, izvedel je vabljena predavanja v tujini, v zadnjih letih pa aktivno raziskuje na področju inovacijskega menedžmenta in menedžmenta znanja ter uvaja nove pristope v podjetniško okolje. Kot avtor prispevkov sodeluje na priznanih domačih in tujih konferencah ter posvetovanjih in se kot partner vključuje v pomembne EU projekte.

Prosimo vas, da nam prijavnico posredujete po faxu: 02 220 87 11 ali po e-pošti: lidija.majcen@stajerskagz.si.
Morebitne odjave sprejemamo do 25.10.2010, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo. 

Vljudno vabljeni!


VABILO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic