Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Brezplačna delavnica: Kaj je dobro vedeti in kaj morate vedeti o računovodstvu?(1)

Vsebina delavnice:

 OPREDELITEV RAČUNOVODSTVA IN POSLOVNE KNJIGE
Enostavno in dvostavno knjigovodstvo – razlike, prednosti in slabosti; kaj so poslovne knjige, zakaj so pomembne in katere so po zakonu obvezne (knjiga prihodkov in odhodkov ter druge); kako pravilno zapisovati poslovne dogodke v knjige
 POSLOVNE LISTINE
Katere poslovne listine srečujemo pri poslovanju; kako poslovne listine opredeljuje računovodski standard; kaj je računovodski standard in zakaj ga moramo upoštevati; kako sestaviti račun in katere so obvezne sestavine računa; kako ravnati z listinami (računi…) pred predajo računovodstvu
 POTNI NALOGI, POTNI STROŠKI, DNEVNICE
 BLAGAJNA – BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
 OSNOVNA SREDSTVA, AMORTIZACIJA
 DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)
Kako postati davčni zavezanec; kdaj smo se dolžni registrirati za namene DDV in kako to storimo; davčno obdobje; obračun; kdaj se na računu ne sme navajati DDV
 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Osnove o obdavčitvi gospodarskih družb; osnove o obdavčitvi samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) ali fizične osebe z dejavnostjo; davčno priznani odhodki in prihodki; akontacija davka od dohodka; olajšave
 PLAČE IN PRISPEVKI
Stopnje davkov in prispevkov; bruto/neto plača; pogodbeno in študentsko delo; bonitete
 RAČUNOVODSKA POROČILA, KI JIH MORATE POZNATI
Bilanca stanja; izkaz poslovnega izida; denarni tok

Udeležba je brezplačna, saj gre za izvedbo v okviru EU projekta »Center vseživljenjskega učenja Zgornje podravske regije«.

Delavnico bo vodila: Romana Mernik, direktorica računovodskega servisa in svetovalka za področje davkov in financ v okviru Infopike ŠGZ.

Prosimo vas, da nam prijavnico posredujete po faxu: 02 220 87 11 ali po e-pošti: lidija.majcen@stajerskagz.si. Prosimo za vaše odjave vsaj dva dni pred pričetkom, v kolikor se delavnice ne boste udeležili.

Vljudno vabljeni!


VABILO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic