Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Vi sprašujete – mi odgovarjamo: Spremembe in novosti insolvenčnih postopkov

PROGRAM DELAVNICE:

1. POLOŽAJ UPNIKOV V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI
a. Rešitve novele ZFPPIPP-C v smeri boljšega poplačila upnikov
b. Prenovljena pravila o prodaji dolžnikovega premoženja v stečajnem postopku
c. Spremembe položaja in pristojnosti upniških odborov
2. RAZMERJE MED IZVRŠILNIM IN STEČAJNIM POSTOPKOM PO NOVEM
3. IZPODBIJANJE DOLŽNIKOVIH PRAVNIH DEJANJ V STEČAJNEM POSTOPKU

a. Namen pravil o izpodbijanju in predpostavke izpodbojnosti
b. Težave v praksi in sodna praksa
c. Kaj za upnike prinaša novela ZFPPIPP-C?
4. NOVOSTI V OSEBNEM STEČAJU
a. Pravne posledice začetka osebnega stečaja
b. Novosti v postopku odpusta obveznosti
c. Institut »novega začetka« za poštenega podjetnika oz. zasebnika
5.   VPRAŠANJA UDELEŽENCEV IN RAZPRAVA

IZVAJALEC DELAVNICE:  Marko Djinović, univ. dipl. prav., namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer se ukvarja z gospodarskim pogodbenim, gospodarskim statusnim in insolvenčnim pravom. Je tudi član delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pri Ministrstvu za pravosodje.

Udeležba je za člane ŠGZ s poravnano članarino brezplačna, za ostale znaša kotizacija: 50,00 EUR + DDV.

Vljudno vabljeni.


 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic