Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO 2011 – seminar

Pregledali in osvežili bomo tudi najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.
Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

VSEBINA:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS
 • Čisti poslovni izid, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun – pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Davčna osnova – povezanost med računovodskimi predpisi in ZDDPO-2
 • Poslovanje med povezanimi osebami, transferne cene, obresti med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki – priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2011

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti – davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Davčne olajšave za leto 2011
 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun
   

Z VAMI BO: Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR – BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.
 

PRIJAVE IN KOTIZACIJA: Prijave sprejemamo preko e-prijavnice (spodaj) ali s prijavnico v tem VABILU na fax 02/220 87 11.

Za člane ŠGZ in ZRS znaša kotizacija samo 95,00EUR (brez DDV),  za nečlane 150,00 EUR (brez DDV). Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom seminarja na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145, sklic – matična št. podjetja, in da ob prihodu predložite potrdilo o plačilu. Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 17.01.2012. Pri neudeležbi brez pisne odjave kotizacije ne vračamo.

Vljudno vabljeni!
 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic