Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Delavnica: Preglednost finančnih odnosov – Ugodneje za člane ŠGZ!

NAMENJENO: Zaposlenim, odgovornim za zakonito in strokovno pravilno evidentiranje v javnih podjetjih, zavodih in drugih uporabnikih proračunskih sredstev. (Za spremljanje delavnice ni potrebna ekonomska izobrazba.)
Udeleženci na delavnici potrebujejo kalkulatorje!

PREDAVATELJA: dr. Branko Mayr, pooblaščeni revizor, državni notranji revizor, sodni izvedenec, ocenjevalec vrednosti podjetij, visokošolski učitelj in certificirani poslovodni računovodja, in
mag. Darinka Kamenšek, pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, visokošolska učiteljica in certificirana poslovodna računovodkinja.

IZ VSEBINE (Pdf):

 • predstavitev določil zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (zpfolerd-1) in njihove uporabe v praksi
   
 • obveznost evidentiranja finančnih odnosov med organi oblasti in javnimi podjetji
   
 • ločeno evidentiranje različnih dejavnosti izvajalcev z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili
   
 • obveznost poročanja ministrstvu, pristojnemu za finance
   
 • obveznost poročanja evropski komisiji
   
 • strokovna pravila oblikovanja sodil za razporejanje stroškov na posamezne dejavnosti (ta sodila temeljijo na računovodskih načelih)
   
 • pri razporejanju posrednih stroškov je treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora posameznega izvajalca z izključno ali posebno pravico ali pooblastilom na predlog organa vodenja. Ista sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno leto. Ob zaključku leta se ugotovijo odmiki dejanskih stroškov od ocene na enoto proizvoda ali storitve
   
 • organiziranje kot podlaga razporejanja stroškov
   
 • nadzor nad izvajanjem zakona in revidiranje sodil
   
 • oblikovanje sodil in razporejanje posrednih stroškov (prikazane bodo različne metode razporejanja)
   
 • primeri organiziranja, ki omogoča spoštovanje zakona
   
 • primeri oblikovanja sodil in razporejanja stroškov
   
 • razprava

PRIJAVE IN KOTIZACIJA: prijavnico (PDF) lahko pošljete po faksu na: 02 7711091 ali e-pošti: info.up.ptuj@siol.net.
Kotizacija znaša za posameznega udeleženca 200€+20%DDV. Člani ŠGZ imajo 10% popust! Prosimo, da jo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom delavnice na TRR Revivis Ptuj 01296-6000000022 (Banka Slovenije), sklic matična št. podjetja, in ob prihodu predložite potrdilo o plačilu. Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa, v skladu s predpisi.
Prijaviti se je potrebno do petka, 16. septembra 2011. Pisne odjave upoštevamo do največ 3 dni pred izvedbo. Pri neudeležbi brez pisne odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: dr. Oto Težak, v.d. direktorja Revivis Ptuj, tel. št. 77 11 092  ali info.up.ptuj@siol.net.

– VABILO + VSEBINA (Pdf)

Vabljeni!

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic