Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Deseti forum Štajerske gospodarske zbornice

Maribor, 20. april – Štajerska gospodarska zbornica je danes organizirala deseti Štajerski gospodarski forum in ga posvetila umestitvi objektov za proizvodnjo obnovljivih virov energije v lokalni prostor. Svoje poglede in mnenja so soočili dr. Mitja Pavliha, generalni direktor Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Igor Čuš, Dravske elektrarne Maribor (Sektor razvoja in izgradnje – novogradnje; vodja projektov ČHE Kozjak in HE na Muri), Danijel Muršič, direktor Menerga, d.o.o., dr. Bojan Pahor, direktor PP Energija, d.o.o., in dr. Andrej Fištravec, sociolog, ZRSŠ. Razpravljavci so v dinamični in zanimivi debati spregovorili o težavah umestitve objektov za proizvodnjo obnovljivih virov energije v lokalni prostor in nasprotovanju civilnih iniciativ.

Dr. Mitja Pavliha, generalni direktor Direktorata za prostor, je izpostavil problem neusklajenosti in neučinkovitosti sistemskih zakonov, ki nudijo investitorju platformo za delovanje, vendar je aktualnost in kakovost projekta odvisna predvsem od investitorja samega in od njegove angažiranosti.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki je začel veljati 27. oktobra 2010, predvideva 3-kratno formalno vključevanje javnosti. Predvsem informiranje javnosti je na tem področju ključnega pomena, saj je po mnenju dr. Pavlihe nepredstavljivo, da skupina ljudi blokira tako velike projekte, kot so npr. postavitev hidroelektrarne ali vetrnice, in na takšen način zavira javni interes. Dr. Fištravec se s tem mnenjem ni strinjal, saj vidi civilne iniciative kot tiste, ki predstavljajo interese javnosti, in meni, da se problem umeščanja objektov pojavi predvsem zaradi slabih projektov in slabega državnega koncepta.

Mag. Igor Čuš iz podjetja Dravske elektrarne Maribor, čigar podjetje ima na tem področju veliko projektov in tudi dobre izkušnje, pri nekaterih pa se trenutno sooča z nasprotovanjem civilnih iniciativ, je izpostavil pomembnost komunikacije z zainteresirano javnostjo, naloga investitorja pa je, da najde skupni jezik in izpostavi smiselnost in nujnost obnovljivih virov. Sloveniji na tem področju veliko manjka, poseben problem pa predstavlja družbena odgovornost, saj jo mora javnost tudi prevzeti in je ne le iskati pri drugih.

Danijel Muršič, direktor Menerga, d.o.o., je poudaril, da zahteva energetski koncept strateško delovanje, saj je investiranje v zgradbo 25 %, 75 % pa vzdrževanje. Pri tem je možna nadgraditev tudi že obstoječih objektov.

Dr. Bojan Pahor, direktor PP Energija, d.o.o., ki se sooča z nasprotovanjem umestitve projekta bioplinarne v lokalni prostor, je izpostavil predvsem argumentacijo civilne iniciative, ki pogosto zaide v neracionalne vidike. »Učinkovita raba energije mora biti naš primarni cilj, za trajnostno in učinkovito porabo energije obnovljivih virov,« je izpostavil dr. Pahor.

Sociolog dr. Andrej Fištravec je mnenja, da Sloveniji primanjkuje globalni koncept, ki bi uvedel nizkoogljično družbo, saj smo postindustrijska družba, stvari pa trenutno rešujemo na industrijski način. Javnosti je potrebno dati čas, da se na določene stvari prilagodi, ključno pa je informiranje in spodbujanje javne debate.

Uporaba naravnih in obnovljivih virov za pokrivanje energetskih potreb predstavlja za razviti svet nov izziv in hkrati priložnost. Podnebne spremembe, omejene zaloge fosilnih goriv in vse večja poraba energetskih virov nas postavljajo pred ključno vprašanje: Kako priti do čim cenejše in čim bolj učinkovite energije ter doseganje dolgoročne energetske neodvisnosti? Nedavni dogodki na Japonskem nas še bolj kot kdajkoli prej opominjajo, da je potrebno iskati rešitve v alternativnih virih, ne samo zaradi okolja in ekonomske učinkovitosti, temveč tudi zaradi varnosti, zdravja in trajnostnega razvoja.

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic