Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Deveti forum Štajerske gospodarske zbornice

Maribor, 3. marec – Štajerska gospodarska zbornica je danes organizirala deveti Štajerski gospodarski forum in ga posvetila aktualni reformi slovenskega trga dela. Svoje poglede in mnenja so soočili dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve, Aleš Pulko, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, Vinko Kurent, podpredsednik ŠGZ in direktor Mikrodata GIS, Andrej Zorko, predsednik predsedstva ZSSS, Žiga Schmidt, predsednik ŠOUM in Dejan Levanič, poslanec Državnega zbora RS.

 Dr. Ivan Svetlik je poudaril, da bo zakon o malem delu bolj natančno nadzoroval to obliko dela. Izpostavil je predvsem, da bo institut zakona o malem delu brezposelnim dal možnost spoznati delodajalca in mogoče celo najti stabilno in dolgotrajno zaposlitev. »Malo delo je dober zakon, ki povezuje družbe treh generacij« je zaključil minister.
Žiga Schmidt, predsednik ŠOUM je izpostavil, da dobi štipendijo le vsak peti študent, študentsko delo pa predstavlja na trgu dela le 3%. Pri mladih pa je največji problem predvsem zaposlitev za nedoločen čas, zato Schmidt ne vidi kako bo zakon o malem delu povečal trend te vrste, kar predstavlja velik problem še posebej pri brezposelnih diplomantih, saj se je od leta 2000 število brezposelnih diplomantov povečalo za 240%, kar je pokazala raziskava Mladina 2010.
 Minister Svetlik je na to odgovoril, da zaseda Sloveniija med članicami EU, glede zaposlitve mladih diplomantov, četrto mesto in da zaposlitev mladih diplomantov ne predstavlja velikega problema, saj se je število brezposelnih mladih v skupini od 18 do 25 let v letu 2010 zmanjšalo, in sicer z 12.045 v januarju na 11.308 v decembru. Zakon o malem delu predstavlja priložnost za mlade na trgu dela in jim bo omogočil lažji vstop v svet dela. Iz analiz študentskega dela izhaja, da delodajalci koristijo neomejen obseg študentskega dela, kar po uveljavitvi malega dela ne bo mogoče je poudaril minister.
Poslanec Dejan Levanič je mnenja, da mora biti glavna naloga študenta, da študira, delo pa predvsem drugotnega pomena. Pomembno pri tem je, da se zagotovi zadostno število štipendij, novost pa je zakon o štipendiranju, ki študentom zagotavlja še več štipendij. Študentsko delo je mladim diplomantom največja konkurenca je izpostavil poslanec, ki je mnenja, da je potrebno zaposlenim za določen čas zagotoviti iste pravice kot tistim za nedoločen čas.
 Andrej Zorko, predsednik predsedstva ZSSS je izpostavil problem nadzora, saj je nadzorni organ ugotovil zelo malo kršitev študentskih napotnic v letu 2009. Zato so po njegovem mnenju nujne spremembe predvsem na področju nadzora.
Vinko Kurent podpredsednik ŠGZ in direktor Mikrodata GIS in Aleš Pulko, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor sta poudarila, da zakon podpirata, kljub temu da bodo stroški dela večji, vendar so mnenja, da je to področje treba urediti in da se bodo prednosti pokazale zelo hitro.
V času zaostrenih gospodarskih razmer in bistvenih socialnih sprememb v naši družbi se je še bolj pokazala neustrezna zakonska ureditev slovenskega trga dela, ki mu lahko očitamo pomanjkanje konkretnih spodbud, fleksibilnosti in konkurenčnosti. Spremembe delovne zakonodaje so nujne, čeprav se vsi zavedajo težavnosti te naloge. Da je trg dela trd oreh pa je pokazala tudi debata na 9. Štajerskem gospodarskem forumu, kjer so razpravljalci soočili svoja mnenja.
Potrditev zakona o malem delu ponuja začetek reševanja problematike nefleksibilnosti in nestabilnosti slovenskega trga dela.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic