ATA

Postopek pridobitve ATA zvezka je enostaven. Običajno lahko ATA zvezek pridobite v nekaj  dneh, vendar v posebnih primerih, odvisno od organizacijske oblike imetnika, vrste in vrednosti blaga in države uvoza ter števila strank pred vami, postopek traja tudi več dni ali pa izdaja ATA zvezka sploh ni možna. Zato vam priporočamo, da pričnete s postopkom pridobivanja ATA zvezka teden dni pred predvidenim izvozom.

Oddajte e-vlogo na http://eatazvezki.gzs.si/ in ATA zvezek dobite po pošti.

Celoten postopek pridobitve ATA zvezka poteka v naslednjih korakih:

 

 

Celotna navodila za uporabo e-aplikacije: Navodila

Posebnosti v državah

Nekaj koristnih napotkov za ravnanje z ATA zvezki
 

 

GZS, Javne listine

Štajerska Gospodarska Zbornica