V veljavi Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

S Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod se določa vrste vlaganj, ki se štejejo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v skladu s prvim in četrtim odstavkom 55.c člena ZDDPO-2 ter v skladu s prvim in četrtim odstavkom 65.a člena ZDoh-2 in način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Vsebuje vlaganja v računalništvo v oblaku (2. člen), umetno inteligenco in velepodatke (3. člen), okoljsko prijazne tehnologije in razogljičenje energijskega sektorja (4. člen), javni in zasebni transport (čistejši, prijaznejši, 5. člen), energijsko učinkovitost stavb (6. člen) in druge standarde za podnebno nevtralnost (uvajanje standardov za klimatsko nevtralnost, 7. člen).

Vir: Uradni list RS, št. 60 z dne 6.5.2022: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1367/pravilnik-o-uveljavljanju-davcnih-olajsav-za-vlaganja-v-digitalni-in-zeleni-prehod

 

Štajerska Gospodarska Zbornica