Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov

Usposabljanje pripravljamo skupaj s CPU-jem (Center za poslovno usposabljanje), ki je na podlagi "Sklepa o imenovanju izvajalca izobraževanja za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov" pooblaščen za izvajanje tega usposabljanja.

PREDAVATELJI:

  • dr. Renato Vrenčur,
  • Nives Marinšek,
  • mag. Janja Holcman Babič,
  • mag. Milan Torkar,
  • Rajko B. Javornik in
  • Miroslav Logar

VSEBINE dopolnilnega usposabljanja:

1. Osnove stvarnega prava,
2. zemljiška knjiga,
3. smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa nepremičnin,
4. notarske listine pri nepremičninskem poslovanju,
5. stanovanjska zakonodaja,
6. Zakon o nepremičninskem posredovanju,
7. davčna ureditev v prometu z nepremičninami,
8. osnove vrednotenja nepremičnin,
9. urejanje prostora, graditev objektov in evidentiranje nepremičnin.

Po končanem dopolnilnem usposabljanju udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo o udeležbi. V roku 8 dni od zaključenega usposabljanja mora udeleženec dopolnilnega usposabljanja  dostaviti Ministrstvu za okolje in prostor potrdilo o udeležbi.

Podrobnejše informacije najdete v pripetem dokumentu spodaj.

VABILO S PRIJAVNICO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic