Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Kratko in jasno o obdavčitvi ‘aktualnih’ dohodkov fizičnih oseb

IZ VSEBINE SEMINARJA:

1. Obdavčitev:
– Dohodka na podlagi udeležbe v dobičku
– Dohodka prejetega za vodenje poslovnega subjekta
– Dohodka prokurista
– Regresa
– Dohodka, prejetega za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja
– Odpravnine (iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti)
– Povračila stroškov v zvezi z delom in stroškov v zvezi s službenim potovanjem – kdaj se vštevajo v davčno osnovo in kdaj ne
– Dohodka na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)
– Dohodka, doseženega s posredovanjem pri prodaji izdelkov
– Daril, nagrad, dobitkov v nagradni igri
– Dohodka izplačanega osebi, samozaposleni v kulturi, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, ob tem uveljavlja posebno olajšavo za samozaposlene v kulturi in ima potrdilo DURS-a o uporabi znižane stopnje akontacije dohodnine
– Dohodka dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse
– Nadomestila imetnikom deleža na podlagi lastniškega deleža- kdaj drugi dohodek in kdaj dohodek, ki so obdavčuje kot dividenda

2. Kako je z obdavčitvijo izplačil fizičnim osebam v društvih (nagrade, avtorski honorarji, povračila stroškov v zvezi z delom in službenim potovanjem,…)

3. Ne pozabimo na Poseben davek na določene prejemke

SEMINAR JE NAMENJEN: vodjem financ, računovodstva in zaposlenim, ki obračunavajo plače, povračila stroškov v zvezi z delom…, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA: Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco DDSS in dolgoletnimi izkušnjami s področja vodenja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih s področja davkov in računovodstva ter je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi tri priročnike.

PRIJAVE: prijavnico lahko pošljete po faksu: 01 5655 920; po pošti: GZS-CPU, p.p. 2517, 1001 Ljubljana; po e-pošti: cpu@cpu.si; grega.sodja@cpu.si;

KOTIZACIJA: za člane ŠGZ in GZS znaša kotizacija 100,00 EUR (DDV ni vključen), za ostale pa 130 EUR (DDV ni vključen). V ceno je vključeno tudi gradivo in pogostitev v odmorih.Nakažete jo najkasneje 4 dni pred seminarjem na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, številka računa: SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 5102. Prosimo tudi, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

VABILO S PRIJAVNICO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic