Projekt Naprej: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu sodeluje z več kot 30 državami in številnimi partnerji

Obsežnost mreže prepoznavajo kot ključno za uspeh pri spodbujanju kulture preprečevanja tveganj po vsej Evropi, ki jih beležijo v zadnjih 25-ih letih.

Več na tej povezavi.

Več o projektu NAPREJ na https://www.naprej.eu