Projekt Naprej: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu sodeluje z več kot 30 državami in številnimi partnerji

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu sodeluje z več kot 30 državami in številnimi partnerji.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Obsežnost mreže prepoznavajo kot ključno za uspeh pri spodbujanju kulture preprečevanja tveganj po vsej Evropi, ki jih beležijo v zadnjih 25-ih letih.

Več na tej povezavi.

Več o projektu NAPREJ na https://www.naprej.eu