Novosti in obvestila

Datum

07. Okt 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Finančne spodbude ZRSZ: Želite zaposliti nove sodelavce? Jih želite preizkusiti ali usposabljati na delovnem mestu?

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posameznikom in delodajalcem preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja in zaposlovanja. Cilji aktivne politike zaposlovanja sledijo strateškim dokumentom in ukrepom države, obenem pa zagotavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim spremembam razmer in potreb na trgu dela.
V okviru navedenega lahko delodajalci po uspešnem zaključku usposabljanja ali delovnega preizkusa preko spodbud za zaposlovanje po programu Zaposli.me https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me, pridobijo finančno pomoč ob zaposlitvi brezposelnih oseb iz ranljive ciljne skupine, ki so na trgu dela manj konkurenčni.

Program Usposabljanje na delovnem mestu, omogoča brezposelnim osebam usposabljanje na konkreten delovnem mestu pri delodajalcu, delodajalcu pa daje možnost, da brezposelno osebo spozna v konkretni delovni situaciji in jo s prenosom znanj in kompetenc pred zaposlitvijo ustrezno usposobi, opremi s potrebnimi znanji in veščinami. Zavod delodajalcem povrne stroške izvedbe usposabljanja na udeleženca, ki traja tri mesece izjemna lahko traja dva meseca. Naslednji vendar krajši program v trajanju do enega meseca je  Delovni preizkus, ki pa predvsem delodajalcem omogoča, da spoznajo brezposelno osebo na konkretnem delovnem mestu, njene kompetence, znanja in veščine za nadaljnjo zaposlitev, saj zaposlitev je ključnega pomena pri zagotavljanju višje socialne varnosti. Javna povabila usposabljanja so objavljena na spletni strani Zavoda https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje.

Zavod za zaposlovanje je v zadnjem obdobju naredil velik korak v digitalizaciji storitev in debirokratizaciji postopkov.  Tako, da delodajalcem pri uveljavljanju izplačila subvencij in stroškov ni potrebno posredovat zahtevkov oziroma e računov. Prav tako se vse ponudbe po javnih povabilih predložijo v elektronski obliki na portalu za delodajalce Zavoda za zaposlovanje, kjer lahko delodajalci kasneje priložijo vso potrebno dokumentacijo.

Izplačilo subvencij za zaposlitev, delodajalcem zavod izplača za vsak poln mesec zaposlitve. Nakazila se izvedejo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezno socialno zavarovanje in predložitvi obrazca REK-1 za vsak mesec, brez obveze delodajalca, da posreduje zahtevek za izplačilo. Prav tako ob zaključku usposabljanja delodajalcu povrne stroške usposabljanja oziroma delovnega preskusa.

Ponudbe na javna povabila lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz javnega povabila.  Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu.

 

Na spletni strani Zavoda https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude so objavljene vse potrebne informacije po Javnih povabilih, kot so opredeljeni pogoji, postopki sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazci ponudb, merila za ocenjevanje ponudb, vsa potrebna dokazila za pridobitev sredstev, vzorci pogodb, ki jih delodajalec po sprejemu ponudbe podpiše z Zavodom, ter vse ostale potrebne informacije in pogoji za izvajanje programov Aktivne politike zaposlovanja in interventni ukrep Povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno ali višjo silo. Prav tako lahko delodajalci dobijo potrebe informacije o možnostih oprostitve plačila prispevkov, ki jih lahko na podlagi vloge uveljavijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Finančni upravi RS.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic