Si želite brezplačne objave v prilogi časnika Večer in ŠGZ “Podravsko Podjetje leta 2020”?

Podravsko podjetje leta 2020

Spoštovani člani Štajerske gospodarske zbornice,

Štajerska gospodarska zbornica in Večer mediji pripravljata prilogo časnika Večer “”Podravsko Podjetje leta 2020”, zato bi želeli v prispevku zbornice brezplačno objaviti vaše odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Kolikšen delež od prihodkov podjetja namenite inovativni dejavnosti?
  2. Ali imate v podjetju pravilnik o inovativni dejavnosti?
  3. Ali sistematično spodbujate inovativnost in kako?
  4. Koliko inovativnih predlogov (ne glede na katerikoli dejavnik) ste v podjetju prejeli od zaposlenih?

Vaše odgovore pošljite najkasneje do 14.10.2021 na info@stajerskagz.si.

 

Štajerska Gospodarska Zbornica