Gospodarska delegacija na Madžarsko, Budimpešta, 3.12.2019

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Javno Agencijo SPIRIT ter z Gospodarsko zbornico Madžarske, 3. decembra 2019 v Budimpešti, organizira poslovni forum in individualne sestanke med slovenskimi in madžarskimi podjetji.

Dogodek, ki se bo odvijal v Budimpešti, je rezultat prizadevanj za poglobitev poslovnih odnosov s šesto najpomembnejšo trgovinsko partnerico Slovenije. Srečanja so namenjena vzpostavitvi novih kontaktov in krepitvi že obstoječih, vzpostavljanju izvozno/uvoznih poslov, iskanju novih poslovnih priložnosti in pridobivanju informacij o poslovnem okolju Madžarske. Poleg vnaprej pripravljenih individualni sestankov bodo imela slovenska podjetja možnost neformalnih pogovorov z ostalimi vabljenimi udeleženci, med drugim tudi s slovenskimi podjetji, ki že imajo svoje podružnice na Madžarskem, ter predstavniki nekaterih madžarskih institucij, ki so lahko koristni pri navezovanju novih poslovnih kontaktov na Madžarskem.

Individualnih pogovorov se bodo lahko udeležila vsa prijavljena podjetja, ki bodo oddala svoj profil preko spletne prijavnice, najkasneje do petka, 8. novembra 2019. V sodelovanju s partnerji v Budimpešti bomo na podlagi oddanega profila poiskali primernega sogovornika za individualne pogovore.

OKVIRNI PROGRAM

13:30 – 14:00 Registracija udeležencev
14:00 – 14:15 Uvodni pozdravni nagovor

  • Nje. eksc. dr. Robert Kokalj, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti

  • Dr. László Parragh, predsednik gospodarske zbornice Madžarske
14:15 – 14:45 Predstavitev poslovnih priložnosti za sodelovanje slovenskih in madžarskih podjetij

  • Ante Milevoj, direktor Centra za mednarodno sodelovanje
  • Maria Stark, direktorica Oddelek za mednarodne zadeve
14:45 – 15:00 Slovenska podjetja in Madžarska – izkušnje, interesi in vizija za sodelovanje

  • Gregor Povalej, Kompas Touristik International Kft.
15:00 – 15:30 Odmor za kavo in pogostitev
15:30 – Dogovorjena B2B individualna srečanja

KRAJ DOGODKA
Poslovna konferenca in b2b razgovori bodo potekali na Gospodarski zbornici Madžarske (Naslov: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Centre, 1 nadstropje).

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE
Prijave: Udeležbo v delegaciji potrdite preko on – line prijavnice, najkasneje do 8. novembra 2019. LINK

Odjava brez finančnih posledic je mogoča do 29. novembra 2019. V primeru, da svojega sodelovanje ne odpoveste v dogovorjenem roku in imate organizirana več kot 2 sestanka, se vam zaračuna 50 EUR – velja za vse udeležence delegacije.

Dodatne informacije: Ines Čigoja, Tel: (01) 58 98 164, e-pošta: ines.cigoja@gzs.si

Sofinanciranje stroškov udeležbe vašega podjetja v delegaciji:

Mala, mikro in srednje velika podjetja imajo možnost sofinanciranja stroškov aktivnosti vezanih na udeležbo na obravnavanem dogodku, do višine 60 % upravičenih stroškov v okviru spodbud Slovenskega podjetniškega sklada. Dodatne informacije: Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino  vavcer@podjetniskisklad.si.