Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

IZVRŠEVANJE SKLEPOV O IZVRŠBI NA PLAČO IN DRUGE DENARNE PREJEMKE DELAVCA – seminar

NAMEN SEMINARJA:
Namen seminarja je preveriti kakšni so pravilni postopki in kako ravnati v primeru izvršbe na plačo in druge prejemke delavca v izogib napakam pri izvrševanju sklepov sodišča in DURS in posledični odgovornosti delodajalca.  Pri tem se bomo osredotočili na osnove postopka izvršbe in zakonske podlage, vrstni red izvrševanja sklepov, na katere denarne prejemke lahko posežete in kakšne so druge omejitve predvsem glede obsega izvršbe na plačo. Seminar bo podprt s primeri sodne prakse.

PROGRAM DELAVNICE:

1. Zakonske podlage
2. Kratek pregled izvršilnih postopkov
3. Izvršba na denarno terjatev
4. Izvršba na plačo in druge stalne prejemke
5. Vaša vprašanja oziroma diskusija

IZVAJALEC DELAVNICE:
Igor Knez
, univ.dipl.prav., samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno–pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih.

Kotizacija: za člane ŠGZ in GZS 40,00EUR (z vključenim DDV);  za nečlane: 100,00 EUR (z vključenim DDV).
Ugodnost: vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, ki je član GZS in ŠGZ, ponujamo 20% popust .
Kotizacija vključuje udeležbo in gradivo.

Prijavite se na www.stajerskagz.si  ali po faxu 02 220 87 11. Kotizacijo nakažete najkasneje dan pred pričetkom na poslovni račun Probanke d.d., številka TRR: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – 19042012+matična št. podjetja. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek. Morebitno odjavo posredujte pisno najkasneje do 17.04.2012, v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

P.S. Pridružite se nam in preverite ali pravilno izpolnjujete zakonske obveznosti in ustrezno izvršujete sklepe sodišča in davčne uprave. Vljudno vabljeni.

Vabilo

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic