EVIDENCE O ODPADKIH IN POROČANJE – brezplačno!

EVIDENCE O ODPADKIH IN POROČANJE – brezplačno!

Natančno spremljanje količin nastajanja odpadkov in načina ravnanja z njimi je lahko ključni pokazatelj napredka pri ravnanju z odpadki. Iz vrste letnih poročil lahko za vsako podjetje dobimo smernice za nadaljnje ravnanje z odpadki. Zaključki nam lahko dajo celo opomin na neučinkovito ravnanje in klic po spremembah.

Zakonodajne zahteve in način evidentiranja in poročanja ministrstvu v zvezi s količinami in tokovi nastalih odpadkov izhajajo iz pravne opredelitve osebe, ki ima na tak ali drugačen način opravka z odpadki. K pojmu ravnanje z odpadki šteje tudi kontrola tega ravnanja oziroma spremljanje masnih tokov odpadkov. Ključni dokumenti namenjeni spremljanju količin in toka odpadkov ter kontroli toka nastalih ali povzročenih odpadkov so evidenčni list ter letna poročila o nastajanju odpadkov.

Veljavna zakonodaja s področja ravnanja z odpadki zahteva od:

  • povzročitelja in imetnika odpadkov, da vodi evidenco  o ravnanju z odpadki in ministrstvu najpozneje do 31.3. tekočega leta posreduje poročilo o ravnanju z odpadki,
  • zbiralca odpadkov, da vodi evidenco o zbiranju odpadkov in ministrstvu najpozneje do 31.3. tekočega leta posreduje poročilo o zbranih odpadkih,
  • obdelovalcev odpadkov, da vodi evidenco o obdelavi odpadkov in ministrstvu najpozneje do 31.3. tekočega leta posreduje poročilo o obdelavi odpadkov (razen, če gre za izjeme).

Na seminarju bodo predstavljene:

  • zakonske zahteve za vodenje evidenc in načini vodenja evidenc za povzročitelje odpadkov,
  • zakonske zahteve za vodenje evidenc in načini vodenja evidenc za zbiralce odpadkov,
  • zakonske zahteve za vodenje evidenc in načini vodenja evidenc za obdelovalce odpadkov,
  • poročanje o odpadkih – zahteve in možnosti za učinkovito pripravo poročil,
  • praktični primeri in priporočila za vodenje evidenc in pripravo poročil.

Predavatelj: Anes Durgutović iz podjetja Oikos.

Rok za prijave je 2.3.2012.
Več informacij in prijave sprejemamo na: een@mra.si oz. na telefonski številki: 02/333 13 07 (ga. Jolanda Damiš) ali 02/333 13 24 (ga. Jasna Mak).

 – VABILO (Word)

StajerskaGZAdmin

Prijava na e-novice