Javni razpis – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
  • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

 

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019.

 

Več informacij je na voljo na https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/101411-Javni-razpis—Spodbude-za-MSP-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-30/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp

 

Člani lahko podrobnejše informacije o razpisu in pomoč pri pripravi prijav dobijo na ŠGZ.  Svoje povpraševanje lahko pošljete na nina.pohleven@stajerskagz.si

 

Izpostavljamo

Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!