Novosti in obvestila

Datum

24. Feb 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO)

 

Naložbe v raziskave, razvoj in inovacije so ključnega pomena za povišanje produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,  ključno vlogo pri tem pa ima tudi država, da ta vlaganja pospeši ter prispeva k hitrejšemu zelenemu prehodu. Ravno s tem namenom vas obveščamo, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v sodelovanju z izvajalsko Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT)  je v Uradnem listu objavilo prvi javni razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost –  Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (v nadaljevanju JR RRI NOO).

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Podprti bodo projekti,  usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov je 45.000.000 EUR. Pridobite lahko med 50.000 EUR in 300.000 EUR nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost, giblje se med 25 % do največ 60 %.

Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. 05. 2022, drugi pa 03. 04. 2023.

Podrobnosti si lahko ogledate v povzetku javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani SPIRIT.

 

Za podrobnejšo seznanitev s pogoji in merili samega razpisa, bodo na Gospodarski zbornici Slovenije v kratkem organizirali informativni dan. O podrobnostih dogodka boste pravočasno obveščeni.

Vir: GZS…

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic