Javni razpisi sektorja za gospodarstvo, urada za gospodarske dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2019

maribor
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Spoštovani,

v Sektorju za gospodarstvo v Uradu za gospodarske dejavnosti so v letu 2019 objavljeni trije javni razpisi za dodelitev državnih pomoči in pomoči »de minimis« za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor.

Objavljeni so sledeči razpisi:

  1. Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2019
  2. Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019
  3. Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2019

Rok za oddajo vlog je 13. september 2019.

Več Informacij:

Urad za gospodarske dejavnosti
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201-411 (tajništvo)