Novosti in obvestila

Datum

03. Maj 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Logistika – funkcija, ki jo morajo podjetja obvladovati

Sodobna logistika je v stalnem spopadu s časom, od nje se zahteva maksimalna storitev za minimalno ceno. Je ena izmed najhitreje rastočih panog v svetu in tudi v Sloveniji ni nič drugače – raste nekajkrat hitreje kot raste svetovni BDP. Preprosto povedano, čeprav vse skupaj sploh ni tako zelo preprosto, gre za procese upravljanja blaga od dobaviteljev do končnih kupcev.

Slovenija med potencialom in realnostjo

Ekonomska moč države se meri in izraža skozi različne kazalnike, eden zelo pomembnih je tudi razvitost njenih logističnih sistemov. Slovenija je izrazito odprto gospodarstvo, tudi Podravje sodi med tiste dele države iz katerih podjetja zelo veliko izvažajo, tudi uvažajo – skratka, so del dinamike sodobnega, globalnega gospodarstva. Naša največja podjetja brez izvoza seveda ne bi mogla biti to, kar so, njihov promet je odvisen od svetovnih trgov in torej tudi od logistike. Takšna struktura gospodarstva pa seveda nujno potrebujejo dobro organizirano logistiko, saj, če kdaj, danes zagotovo velja, da je čas denar in da je uspeh in možnost podjetij odvisna od tega kako hitro bodo lahko odgovorila na zahteve svojih poslovnih partnerjev.

Logistika je funkcija, ki je izjemnega pomena za organizacijo dela v podjetju. Hkrati je logistika življenjsko odvisna od infrastrukture, predvsem cestne in železniške infrastrukture, ena večjih prednosti Slovenije pa je tudi Koprsko pristanišče, ki ne predstavlja okno v svet samo za Slovenijo in za slovenska podjetja, ampak tudi za države v naši soseščini, ki sicer nimajo neposrednega stika z morjem. Slovenija ima izjemne predispozicije za razvoj logističnih sistemov, dejstvo pa je tudi, da bo morala, če bo želela potencial še bolj izkoristiti in se približati najboljšim v regiji, še veliko postoriti.


Velikokrat je govor o geografski legi Slovenije in pomenu 5. in 10. evropskega koridorja. Kaj torej sta 5. in 10 koridor? 5. koridor poteka od Lizbone prek Barcelone in Ljubljane do Kijeva. Povezuje Južno, Srednjo in Vzhodno Evropo. 10. koridor poteka od Münchna prek Jesenic in Ljubljane do Beograda in Carigrada. Povezuje Srednjo in Jugovzhodno Evropo ter Azijo.


 

 

Top 50 podjetij iz dejavnosti PROMET IN SKLADIŠČENJE v Podravju glede na ustvarjene čiste prihodke od prodaje v letu 2019

 

Podjetje Čisti prihodki od
prodaje v EUR
POŠTA SLOVENIJE, D. O. O. 236.015.959,00
PLOJ, D. O. O. 17.482.219,00
ŠPEDICIJA GOJA, D. O. O. 16.119.640,00
MB PETRIĆ, D. O. O. 14.457.811,00
KO-TRANS, D. O. O. 14.373.321,00
KAASS – AVTO, D. O. O. 13.470.118,00
SIMTRO ENERGIJA, d. o. o. 13.182.464,00
TRANSPORT FRANGEŽ, d. o. o. 10.310.047,00
ŽIHER, d. o. o. 9.547.028,00
ARRIVA ŠTAJERSKA, d. d. 8.665.061,00
F.A. MAIK, d. o. o. 8.447.504,00
JAVNO PODJETJE MARPROM, d. o. o. 7.846.284,00
KMP LOGISTIKA, d. o. o. 6.498.280,00
EX, d. o .o. 6.200.948,00
NOVAK TRANS, d. o. o. 5.048.459,00
KURNIK TRANSPORT, d. o. o. 4.841.300,00
LEGENSTEIN, d. o. o. 4.561.711,00
TOP HRVATIN, d. o. o. 4.555.763,00
SETRANS, d. o. o. 4.403.680,00
AMSTAF, d. o. o. 4.379.003,00
OSSIS ŠPEDICIJA, d. o. o. 4.309.138,00
MEDOL, d. o. o. 4.206.535,00
B-MB, d. o. o. 4.113.012,00
TRANSPORT MARO AVTO, d. o. o. 4.059.643,00
HGF, d. o. o. 3.642.330,00
TRANSPORT FRANC SORŠAK, d. o. o. 3.641.998,00
S.ROJKO, d. o. o. 3.579.491,00
PREVOZNIŠTVO JOCO, d. o. o. 3.219.691,00
TRANSPORT PODLESNIK, d. o. o. 3.030.745,00
IBT KOBLER, d.o.o. 2.433.653,00
KOMPOZIT, d. o. o. 2.421.527,00
VIČAR TRANSPORT, d. o. o. 2.383.638,00
F.A. MAIK TRANSPORT, d. o. o. 2.310.270,00
A&M SPED, d. o. o. 2.281.941,00
HOYER, d. o. o. 2.280.465,00
TAJHMAN TURIZEM, d. o. o. 2.221.759,00
EME-T & T, d. o. o. 2.221.356,00
TALEN, d. o. o. 2.178.808,00
KRAPŠE, d. o. o. 2.170.849,00
4M4U SKUPINA, d. o. o. 2.089.441,00
KOKOL in KOKOL, d. o. o. 2.049.586,00
FERPARK, d. o. o. 2.043.320,00
SM PROJEKT, d. o. o. 2.041.963,00
HLS, d. o. o. 2.018.105,00
KAASS – PREVOZI, d. o. o. 1.993.813,00
LKV JANKO, d. o. o. 1.926.068,00
GLOBALNI EKSPRES, d. o. o. 1.909.447,00
SEL TRANS, d. o. o. 1.892.573,00
GA+GR TRANSPORT, d. o. o. 1.874.327,00
RAJŠIĆ, d. o. o. 1.861.388,00

 

Katere so prednosti Slovenije in še posebej Podravja na področju logistike?

Prednost Slovenije vidimo v tem, da smo izrazito tranzitna država na koridorju, kjer poteka velika izmenjava blaga iz severa in juga. Država bi morala s svojimi sredstvi in tudi sredstvi EU ponuditi ugodna financiranja in nepovratna sredstva podjetjem za izgradnjo skladiščnih kapacitet podprtih z digitalizacijo in okolju prijazno tehnologijo in za nabavo okolju prijaznih vozil.

Kaj so šibke točke logistike v Podravju?

 • V transportu smo podvrženi močni tuji konkurenci, ki preko ekonomije obsega
  obvladuje cene in ponudbo na trgu.
 • Imamo najvišje cestnine (0,34 EUR/km, Italija, na primer 0,13 EUR/km); tako
  visoke so zaradi tujih kamionov, ki tranzitirajo Slovenijo (razmerje 80:20 za tuje).
 • Deficit kadrov, predvsem primanjkuje izšolanih voznikov, ki jih je treba vedno
  dodatno šolati tudi v podjetju.
 • Zavedanje v Sloveniji, da brez transporta in logistike ne gre, je zelo nizko.
 • Ni jasno izdelane strategije za program zeleno – tovorna vozila na plin.
 • Ni odločitve ali bo država dala odpustek za zeleno vozilo na cestnino 40 ali 60 ali 0 procentov.

Ob upoštevanju dejstva, da Nemčija že nekaj let spodbuja zeleno, in sicer tako, da daje 100-% odpustek na cestnino in da bo to spodbujala še vsaj do konca 2023, si moramo priznati, da naš transport posledično še izgublja na konkurenčnosti. Transportna podjetja se zato ne odločajo za nakup 40 % dražjih tovornih vozil. Ob neznanki cestnine je neznanka tudi polnilna infrastruktura. Ključnega pomena je, da se v Sloveniji danes, ne jutri, dogovorimo o strategiji, časovnici te strategije in jasnih smernicah na tem področju in podjetnike spodbudimo k uresničevanju zelenega. Ali bi lahko postalo področje mariborskega letališče logistična cona Podravja in Slovenije? Področje mariborskega letališča je absolutno primerno za logistično cono Podravja in Slovenije. David Trojner, direktor Simtro energija d.o.o.

Ali bi lahko postalo področje mariborskega letališče logistična cona Podravja in Slovenije?

Področje mariborskega letališča ima idealne pogoje, da lahko postane logistična cona za širšo regijo. Ima veliko prednosti. Kot rečeno leži na stičišču dveh transportnih koridorjev. Letališče kot tako, ponuja možnost transportnih povezav z oddaljenejšimi kraji, tudi iz drugih celin. Pristanišči Koper in Trst bi ga lahko uporabili kot zaledno skladišče. Koncentracija vseh teh logistik, bi prinesla ogromno sinergije. Poleg logistične panoge, bi dobile priložnost za razvoj tudi druge gospodarske panoge na mariborskem območju, odprla bi se številna nova delovna mesta. Srečko Frangež, Transport Frangez d. o. o.

Avtorji:

Vera Kozmik Vodušek in Marko Nemšak

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic