Novosti in obvestila

Datum

03. Maj 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Prenos lastništva podjetja – katere podporne storitve so na voljo?

Prenos lastništva podjetja je zelo kritična faza za podjetje, zato želi država podjetnike osveščati o pripravah na postavljanje nasledstva in prenos lastništva v podjetju ter sofinancirati nekatere aktivnosti oziroma procese, kjer podjetja in prevzemniki potrebujejo zunanjo strokovno podporo ali kompetence.

Vsak podjetnik/lastnik podjetja lahko v nekem trenutku iz različnih vzrokov pride do odločitve, da ne bo več lastnik. Lahko se odloči za zaprtje podjetja ali za prenos podjetja na novega zunanjega lastnika ali na družinskega člana. V kolikor gre za podjetje, ki dobro posluje in ima zaposlene, je vsekakor bolje, če se odloči za prenos lastništva, kot pa za zaprtje.

Nacionalna točka za prenos lastništva

V ta namen je SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju agencija) vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva, ki informira in spodbuja podjetnike, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo. Preko pooblaščanih svetovalcev agencije (v nadaljevanju svetovalcev) lahko podjetniki na področju prenosa lastništva pridobijo svetovalni intervju, na katerem se seznanijo z izzivi in pastmi, s katerimi se lahko srečajo pri prenosu lastništva, ter pridobijo podrobne informacije o vavčerski spodbudi na tem področju.

VAV-13 – vavčerji za prenos lastništva

Na podlagi opravljenega svetovalnega intervjuja podjetnik prejme potrdilo agencije, ki je obvezna priloga k javnemu pozivu VAV-13 – vavčerju za prenos lastništva. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72.a členom ZGD-1. S pomočjo vavčerja lahko podjetje pridobi  subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti.

Podjetnik lahko pridobi vavčer za:

  1. sklop aktivnosti, ki se navezujejo na pripravo podjetja na prenos lastništva – do 3.000 EUR
  2. sklop aktivnosti, ki se navezujejo na samo izvedbo prenosa lastništva – do 3.000 EUR
  3. sklop aktivnosti, ki so namenjene dvigu kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov – do 3.000 EUR

Agencija vodi evidenco zunanji izvajalcev, med katerimi lahko podjetnik izbira zunanje izvajalce ob prijavi na vavčer za prenos lastništva. Pri izvedbi aktivnosti in izdelavi dokumentov, pomembnih za pripravo ali izvedbo na prenos lastništva v okviru vavčerja za prenos lastništva, sta tako podjetnik kot njegov zunanji izvajalec dolžna upoštevati minimalne zahteve za pripravo dokumentacije za prenos lastništva.

Pred oddajo zahtevka za vavčer mora svetovalec pregledati dokumentacijo. Za pregled dokumentacije je potrebno prijaviti zahtevo za pregled dokumentacije pred oddajo zahtevka za vavčer za prenos lastništva na agencijo, ki izda mnenje k zahtevku.

Vir in dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija (https://www.podjetniski-portal.si/) in Slovenski podjetniški sklad (https://podjetniskisklad.si/)

Mojca Tominšek

SPOT svetovalka, mojca.tominsek@stajerskagz.si

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic