Na voljo dobrih 103 milijone EUR garancij za najemanje bančnih kreditov pod ugodnimi pogoji

slovenski podjetniški sklad - SPS- logo

Slovenski podjetniški sklad je 02.04.2021, v Uradnem listu RS št. 51/2021 ter na svoji spletni strani objavil razpis z oznako P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo okrepilo okoli 650 projektov.

Garancije so tudi letos namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

Vse podrobnejše informacije o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=115

Prav tako je Slovenski podjetniški sklad 02.04.2021, v Uradnem listu RS št. 51/2021 objavil zaprtje P7-3 2021 COVID Mikrokrediti zaradi velikega števila vlog, ki jih je prejel že v prvem roku za oddajo vlog. Na preostala dva prijavna roka prijava ne bo mogoča.

Mojca Tominšek