Maribor - Narodni dom - Prireditve - Nagrade - priznanja - Podelitev nagrad Podravsko podjetje leta 2018 - Gospodarstvo - Podjetja - Avtor: Andrej Petelinšek

Mikro in majhna podjetja so dinamični del gospodarstva, velika podjetja pa so nosilci dolgoročne stabilnosti in razvoja

Čeprav se veliko sliši o ohlajanju gospodarstva in prihajajoči recesiji, vsaj na Štajerskem zaenkrat še ne moremo biti posebej zaskrbljeni. Konjuktura še kar traja, optimizma je še veliko, podatki o poslovanju izkazujejo dobro kondicijo podjetij. Pogled na demografsko sliko podjetij pa je vseeno malo zaskrbljujoč: veliko mikro in majhnih podjetij sicer lahko pove, da je podjetniška iniciativa močna, vendar je prehajanja mikro v majhna, majhnih v srednje velika in srednje velikih v velika prepočasno. In premalo ga je. Podatek, da je v regiji zgolj 15 skupin podjetij, pa je v resnici zaskrbljujoč.

Seveda se lahko strinjamo s trditvijo, ki jo velikokrat slišimo – da je pravzaprav podjetništvo bistvo svobodnega trga in da nastajanje novih podjetij (ki pa so pravilo mikro ali majhna, glede na velikost) daje gospodarstvu vitalnost in polet. Nova podjetja ustvarjajo veliko inovativnih proizvodov in tudi veliko novih delovnih mest. Hkrati pa je tudi zelo res, da je njihova stabilnost slaba, veliko jih propade in z njimi tudi delovna mesta. Velika podjetja in, še bolj pomembno, skupine podjetij s sabo prinašajo tudi logiko sodelovanja, povezovanja in dopolnjevanja, predvsem pa večjo moč v izjemno konkurenčnih okoliščinah na domačem trgu, še posebej pa seveda na tujih trgih.

”Mikro in majhna podjetja potrebujemo, saj so pomemben generator razvoja. Ampak brez velikih podjetij in skupin podjetij pa ne moremo, saj pomenijo stabilizacijo gospodarstva in s tem družbe.” 

Največja podjetja v Sloveniji

V Sloveniji imamo pa kar lepo število velikih podjetij, ki zaposlujejo zelo veliko ljudi in ustvarjajo zelo velik del dobička celotnega slovenskega gospodarstva. Petrol suvereno vodi na tej lestvici, že nekaj čas in zelo uspešno pa mu sledijo GEN-I,  Revoz, Krka, Mercator in Lek. Med podjetji iz naše regije je najvišje uvrščen Impol iz Slovenske Bistrice, sledita Talum, Kidričevo, in Pošta Slovenije, ki ima sedež v Mariboru.

Seveda je na seznamu največjih podjetij še nekaj podjetij iz naše regije, prav prevladujejo pa v resnici ne.

Veliki se združujejo v jate

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v Sloveniji registriranih (niso pa vsa delujoča) več kot 195 tisoč podjetij, daleč največ, kar 95 %, je mikro podjetij, torej podjetij z 0 do 9 zaposlenih. Prav tako nam podatki SURS povedo, da je v Sloveniji 8284 skupin podjetij (podatek je za leto 2017). Ko govorimo o skupinah podjetij govorimo o večnacionalnih skupinah (multinacionalkah) in nacionalnih skupinah podjetij. Delež multinacionalk je v Sloveniji okoli 40 % (največja multinacionalka pri nas je Revoz) in zaposlujejo več kot 70 % vseh v skupinah podjetij zaposlenih ter ustvarijo več kot 80 % prihodka teh podjetij. Multinacionalke so seveda lahko pod domačim ali tujim nadzorom in teh drugih je velika večina, preko 90 %. V domače, rezidenčne skupine podjetij, ki jih je bilo v letu 2017 skoraj 4800 (podatki se sicer spreminjajo, vendar izjemno počasi), je povezanih več kot 13 tisoč podjetij, pri čemer podatki kažejo, da število domačih skupin podjetij narašča.

Skupine podjetij glede na vrsto skupine, Slovenija, 2017, vir: SURS
Rezidenčne skupine podjetij 4.798
Večnacionalne skupine podjetij 3.486
   pod domačim nadzorom 327
   pod tujim nadzorom 3.159


Skupine podjetij v Podravju

Po podatkih AJPES za leto 2018 deluje v statistični regiji Podravje 8300 gospodarskih družb, kar je 99 več kot v letu 2017, 8093 samostojnih podjetnikov, kar je 277 manj kot v letu 2017, in 83 zadrug. Od 8300 gospodarskih družb je bilo 85,6 % ali 7104 mikro podjetij, 12,4 % oz. 1029 je bilo majhnih in 1,6 % oz. 133 srednje velikih podjetij. Velikih podjetij je bilo samo 34 ali 0,4 %, kar je enako kot leto prej.

”V regiji ima sedež 15 skupin podjetij. Mnoga med njimi seveda poznamo, so pa med njimi tudi takšna, ki se kar skrijejo našim očem, ko razmišljamo o zemljevidu podjetij regije. Za mnoga sicer vemo, ne vemo pa prav veliko o njih, njihovih uspehih in razvojnih strategijah.” 

VELIKOST ŠTEVILO DELEŽ ŠTEVILO DELEŽ
Mikro podjetja 7104 85,6
Majhna podjetja 1029 12,4
Srednje velika podjetja 133 1,6
Velika podjetja 34 0,4
SKUPINE 15

Iz govora na prireditvi Podelitve priznanj najboljšim podjetjem Podravja, Dr. Roman Glaser, predsednik Štajerske gospodarske zbornice

Vsako od izpostavljenih podjetij je uspešno in na svojstven način uspelo stopiti iz povprečja. S tem je dokazalo, da je tudi v našem okolju mogoče biti uspešen in konkurenčen. Hkrati je vsako od teh podjetij primer dobre prakse in s tem neprecenljivi gradnik nadaljnjega razvoja celotne regije. Vsako tako izpostavljeno podjetje namreč dokazuje, da je kljub vsem, tako pogosto kritiziranim pogojem gospodarjenja v naši državi mogoče biti odličen in da je mogoče biti lider. In če nam ti liderji kažejo prave razvojne smernice in dokazujejo, da jih je mogoče materializirati, smo dejansko lahko uspešna, na ustvarjanju novih in dodanih vrednosti temelječa družba. Izboru najboljših v kategorijah mikro, majhnih, srednje velikih in velikih podjetij smo letos dodali izbor najuspešnejše skupine podjetij. In seveda izbirali smo tudi naj zaposlovalca Podravja.

Obsežno delo sta opravili dve komisiji: v komisija za izbor naj podjetja, ki sem jo vodil, so bili še Melita Ferlež, mag. Jožica Planinšec Deržek, dr. Borut Bratina, Milan Jarc in mag. Aleksander Bratina. Komisijo za izbor naj zaposlovalca je vodil Damir Battisti, v njej pa so bili še Janez Horvat, Marijan Hertiš, Vesna Rajh in Blanka Žerjav. Vsem se iskreno zahvaljujem za njihovo delo, ki ni bilo enostavno, a so ga strokovno in prizadevno opravili.

 

Zmagovalci Podravsko podjetje leta 2018

 

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI SKUPINE:

Impol, 2000, d. d.; priznanje je prevzel Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI VELIKA PODJETJA:

DEM, d. o. o.; priznanje je prevzel Vili Vindiš, pomočnik direktorja

 

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI SREDNJE VELIKA PODJETJA:

Ledinek Engineering, družba za lesnoobdelovalni inženiring, proizvodnjo, trgovino in storitve, d. o. o.; priznanje je prevzel Gregor Ledinek, direktor

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI MAJHNA PODJETJA:

Hiša daril, d. o. o.; priznanje je prevzel Robert Koderman, direktor

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI MIKRO PODJETJA:

Flawlesscode, d. o. o.; priznanje je prevzela Jerneja Pirnat

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI NAJ ZAPOSLOVALEC:

Continental Adria pnevmatike, d. o. o.; priznanje je prevzela Violeta Vučičević, vodja kadrovske službe

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI PERSPEKTIVNO PODRAVSKO PODJETJE:

GP MONT, d. o. o.; priznanje sta prevzeli namestnica direktorja Mirna Polanec in Kaja Korbar, vodja pisarne

NAJ PODJETJE PODRAVJA PO IZBORU BRALK IN BRALCEV VEČERA:

Quadro, d. o. o., z blagovno znamko Teta Frida; priznanje je prevzel Uroš Mlakar, direktor

 

Avtorica: Vera Kozmik Vodušek

 

Štajerska Gospodarska Zbornica