Novosti in obvestila

Datum

21. Okt 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Najboljša podjetja Podravja v letu 2020

Celotna prireditev Podravsko podjetje leta 2020.

Najboljše veliko podjetje: Perutnina Ptuj

Skupina Perutnina Ptuj je lani ustvarila 294 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 8,7 milijona evrov več kot v letu poprej. Kar 199 milijonov evrov ali 68 odstotkov prodaje zagotavlja izvoz, kar je prav tako povečanje glede na leto 2019. V preteklem letu so tudi zvišali znesek za investicije, zanje so namenili 21,6 milijona evrov.
Skupina v lasti ukrajinskega holdinga MHP je imela ob koncu leta 2020 3883 zaposlenih. Tudi zanje je bilo poslovanje v času epidemije poseben izziv, a so se hitro prilagodili novim razmeram. Digitalizirali so administrativne službe in nadaljevali optimizacijo proizvodnih procesov. Zaradi zaprtja gostinskega sektorja so se takoj lotili iskanja nadomestnih prodajnih kanalov. Hkrati so pozorno spremljali spremembe nakupovalnih navad potrošnikov in se jim prilagajali. Ustrezno so prilagodili tudi prodajni portfelj in dodatno vlagali v lokalne blagovne znamke.  (tmi)

Najbolj priljubljeno in najboljše srednje veliko podjetje: Ledinek Engineering

Hoško podjetje Ledinek Engineering z 224 zaposlenimi, katerega večinski lastnik je Gregor Ledinek, ob Andreju Novaku tudi direktor podjetja, je lani poslovalo zelo dobro. Prihodke iz prodaje je povečalo za polovico, na 58,5 milijona evrov, čisti dobiček je s predlanskih treh milijonov – ob resda 3,6 milijona izrednih prihodkov – zrasel na impozantnih 12,6 milijona evrov. Zaposlenih ima okrog 110 ljudi z višje- ali visokošolsko izobrazbo, od tega je 70 inženirjev. Povprečna bruto plača v podjetju je domala 3300 evrov, še vedno pa so v njem najbolj iskani strojni inženirji. Tudi samo je v zadnjem obdobju vse bolj aktivno pri iskanju kadrov, čeprav ga zdaj mnogi že prepoznajo kot dobro, uspešno in perspektivno podjetje, Gregor Ledinek še pove, da je pred časom od nemškega konkurenta prejel ponudbo za odkup podjetja, a se za to ni odločil, saj želi, da delovna mesta, razvoj in tudi dobiček ostanejo v Sloveniji, prav tako imajo še velike podjetniške načrte. (dt)

Najboljše v kategoriji mikro in malih podjetij: Applet

Ekipa desetih zaposlenih deluje v panogi, kjer se, kot pravi direktor letošnjega zmagovalca v kategoriji mikro in malih podjetij David Koderman, dolgoročne strategije ne obnesejo. Po letih stabilnega poslovanja je koronsko leto 2020 Appletu, kjer svojim naročnikom zagotavljajo pripravo, analizo, uvedbo, izvedbo in vzdrževanje informacijskih rešitev, omogočilo odskok tako na prihodkovni strani, ko so prvič presegli milijon evrov, kot pri čistem poslovnem izidu, ki so ga podeseterili. Preteklo leto je bilo zanje prelomno predvsem zato, ker so ugotovili, da je novonastala situacija zanje lahko priložnost. Vzpostavili so tesnejše sodelovanje s partnerjem iz tujine, prav poglobitev partnerskih odnosov pa je bila prava odločitev v tem ključnem času. Sedanjo rast podjetja direktor pripisuje stabilnemu dolgoletnemu strokovnemu kadru, ki ima predvsem v kriznih časih ključno vlogo. Ekipa Appleta namerava val razcveta panoge informacijske tehnologije jahati tudi v prihodnosti, kjer stavi zlasti na umetno inteligenco in velike količine podatkov (big data). (msa) 

Najperspektivnejše podjetje Podravja: Lustija

Eno podjetje z dvema obrazoma je Lustija, ki jo vodi Tomaž Škrlec. A da bi lahko poslovno idejo o produktih za spanje iz naravnih materialov pod blagovno znamko Pure Pannonia začeli uresničevati v tolikšni meri, kot si je zamislila Simona Kolarič Škrlec, ki skrbi za ideje in razvoj novih produktov – teh je zdaj že več kot 80 -, je bila vpeljava še ene dejavnosti v podjetje ključna. Izkoristili so znanje in priložnost na trgu in danes s pomočjo ekipe, ki šteje že več kot 60 članov, predvsem v tujini izvajajo montažo fasadnih sistemov. Danes je IPD-montaža gonilo napredka podjetja, ki je lani za milijon evrov povečalo prihodke na 1,37 milijona, čisti poslovni izid pa z 10.585 evrov v letu 2020 na 135.868 evrov. A prav prihodki iz te dejavnosti pomagajo uresničevati startupovsko idejo Pure Pannonie, ki je bolj čutila posledice koronakrize, bo pa svojo spletno trgovino še širila tudi s pomočjo klasičnih salonov dobrega spanja, ki bodo sledili prvemu v Mariboru. (msa)  

Naj zaposlovalec Podravja: Dorssen IMS

V podjetju, ki ima sedež v Borovcih, kmalu pa načrtuje selitev v nove prostore na Ptuju, zdaj dela v povprečju 160 ljudi. Ob ozko specializirani dejavnosti montaže v logističnih centrih in avtomatiziranih skladiščih je njegova konkurenčna prednost na svetovnem trgu predvsem visoko strokovno usposobljen kader. Zato so tu zaposleni na prvem mestu. Ker terenska dela opravljajo izključno v tujini, je za podjetje skrb za zaposlene še toliko večji izziv. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju novega kadra in temu, da izobražujejo, motivirajo in obdržijo sodelavce. V podjetju se ob nadpovprečnih plačah trudijo za dobre odnose in medsebojno spoštovanje. Veliko pozornosti namenjajo zadovoljstvu zaposlenih in promociji zdravja na delovnem mestu, med drugim s team buildingi, druženji in tekmovanji. Podjetje skrbi za visoke bivalne standarde zaposlenih na delu v tujini in jim tudi tam zagotavlja neformalno druženje na piknikih in ob športu. Ponosni so tudi na tesno povezanost z lokalnim okoljem. (hb)

Posebno priznanje Naj zaposlovalec: Pošta Slovenije

Skupina Pošta Slovenije je konec letošnjega septembra zaposlovala 7942 sodelavcev. Najbolj povečuje število zaposlenih na področju dostave, kjer se je njihovo število zadnja tri leta povečalo za skoraj 300, prav tako bo letos od 160 na novo zaposlenih kar 120 s področja dostave. Da bi še povečali privlačnost zaposlitve na Pošti, so letos oktobra plače vsem zaposlenim zvišali za štiri odstotke, decembra pa bodo za poslovno uspešnost med vse zaposlene razdelili 4,2 milijona evrov, kar bo najvišje izplačilo poslovne uspešnosti v zgodovini podjetja. Ob tem so jim letos izplačali 1557 evrov neto regresa. Potekajo tudi dogovori o novi kolektivni pogodbi med socialnimi partnerji in na Pošti si želijo, da bi jo podpisali še pred vstopom v leto 2022. V podjetju zaposlenim zagotavljajo primerno obremenjenost pri delu in ustrezno opremo, prav tako jim skušajo pomagati z drugimi oblikami motivacije in nagrajevanja ter s psihološko podporo. Kljub vsemu pismonoš še primanjkuje, a trudijo se, da bi zapolnili tudi to vrzel. (dt)

Način izbora

Na podlagi javno objavljenih podatkov in ob upoštevanju dogovorjenega nabora kazalnikov je podjetje Prva bonitetna agencija, d.o.o. ‒ EBONITETE.SI pripravilo izračune, ki sta jih podrobno pregledali še obe komisiji, vsaka po svoji metodologiji dela.

KOMISIJA ZA IZBOR PODRAVSKO PODJETJE LETA 2020

Dr. Roman Glaser, predsednik komisije
Mag. Jožica Planinšec Deržek, Obzorje, d. o. o.
Dr. Borut Bratina, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Milan Jarc, Avto Jarc, d. o. o.
Melita Ferlež
Miha Klančar, Večer Mediji, časopisno založniško podjetje, d. o. o.
Primož Potočnik, Prva bonitetna agencija, d.o.o.

KOMISIJA ZA IZBOR NAJ ZAPOSLOVALCA PODRAVJA ZA LETO 2020

Damir Battisti, Adecco H.R., predsednik komisije
Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
Janez Horvat, ZZPS, Območna enota Ptuj
Mirjana Mladič, Mikro+Polo, d.o.o.
Vesna Reich, Nova KBM, d. d.

Foto arhiv Večera

Vir: Časnik Večer

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic