ZRSZ: Podaljšani dve javni povabili za praktično usposabljanje brezposelnih

Vajeniški način izobraževanja
Z današnjim dnem, 25. oktobra, smo podaljšali dve javni povabili delodajalcem: Usposabljam.se in Delovni preizkus. Po novem lahko oddate ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu najdlje do 30. aprila 2022 ali delovni preizkus najdlje do 15. junija 2022 oziroma do razdelitve sredstev.

► Ponudbe oddate elektronsko na našem Portalu za delodajalce.

Trajanje programov

Zaradi podaljšanja javnih povabil se podaljšuje tudi obdobje izvajanja programov. Usposabljanja na delovnem mestu in delovni preizkusi pri delodajalcih, ki ste bili izbrani na podlagi javnih povabil, se lahko izvajajo najdlje do 30. 9. 2022.

Višina sredstev

Z navedeno spremembo javnih povabil je na voljo okvirna višina razpoložljivih sredstev iz različnih virov financiranja.

 • Za Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) je namenjenih okvirno 4,8 milijona EUR in za Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM mladi) okvirno 7,8 milijona EUR.Omenjena sredstva zagotavljata:
  • 80 % Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020),
  • 20 % Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) iz slovenskega proračuna.
 • Za program Usposabljamo lokalno je namenjenih okvirno 3,7 milijona EUR, ki jih zagotavlja Republika Slovenija iz integralnega proračuna (proračunska postavka 4282).
 • Za Delovni preizkus 30 plus (DP 30+) je namenjenih okvirno 0,5 milijona EUR in za Delovni preizkus za mlade (DP mladi) okvirno 0,4 milijona EUR.Omenjena sredstva zagotavljata:
  • 80 % Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020),
  • 20 % Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) iz slovenskega proračuna.
 • Za Delovni preizkus je namenjenih okvirno 0,6 milijona EUR, ki jih zagotavlja Republika Slovenija iz integralnega proračuna (proračunske postavke 4282).

Več informacij:

Vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsani-dve-javni-povabili-za-prakticno-usposabljanje-brezposelnih?utm_medium=email&utm_source=newsletter_361&utm_campaign=podaljsani-dve-javni-povabili-za-prakticno-usposabljanje-brezposelnih

Štajerska Gospodarska Zbornica