Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

#NAME?

Program:
1.   PREDSTAVITEV RAZLOGOV ZA PRENOVO
 – Ureditev v Evropi in v Sloveniji do danes
 – Preventiva ali zakaj je ceneje vnaprej predvideti nevarnosti
in škodljivosti na delovnem mestu?
 – Izhodišča Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi ZVZD
2.   BISTVENE NOVOSTI NOVELE ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 – Večji poudarek na preventivi
 – Drugačna ureditev za samozaposlene
 – Poenostavljeni postopki priprave izjave o varnosti z oceno tveganja
 – Drugačna ureditev zdravstvenih pregledov
 – Višje sankcije za kršitve
3.   Kako sami pripravite ustrezno izjavo o varnosti z oceno tveganja (za manjše delodajalce).
4.   VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALEC: Igor Knez, univ.dipl.prav., pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Kotizacija: za člane ŠGZ in GZS 40,00EUR (z DDV);  za nečlane: 100,00 EUR (z DDV) in se nakaže najkasneje 1 dan pred pričetkom seminarja na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145, sklic – matična št. podjetja  (ob prihodu predložite potrdilo o plačilu).

VABILO S PRIJAVNICO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic