Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU – ZVZD-1 – seminar

PROGRAM:

1. KRATEK PREGLED RAZLOGOV ZA PRENOVO ZVZD

2. PREGLED OSNOVNIH ZNAČILNOSTI NOVEGA ZAKONA

 • Opredelitev delavca in delodajalca
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja in smernice
 • Delodajalec kot strokovni delavec
 • Posebna ureditev za samostojne podjetnike posameznike
 • Delovna dovoljenja
 • Sankcije

3. PREGLED PRAVILNIKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
 • Smernice za promocijo zdravja pri delu

TRAJANJE: predstavitev traja 1 uro in pol, nato sledi čas za vaša vprašanja in razpravo

PREDAVATELJ: Igor Knez, univ.dipl.prav., Samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno–pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije v strokovni skupini MDDSZ imenovani s strani Ekonomsko socialnega sveta za pripravo predlogov pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu.

PRIJAVE IN KOTIZACIJA: Prijave sprejemamo preko e-prijavnice (spodaj) ali s prijavnico v tem VABILU na fax 02/220 87 11.

Za člane ŠGZ in GZS znaša kotizacija samo 40,00EUR (z DDV),  za nečlane 100,00 EUR (z DDV). Vsakemu nadaljnemu udeležencu iz istega podjetja se prizna 20% popust! Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom seminarja na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145, sklic – matična št. podjetja, in da ob prihodu predložite potrdilo o plačilu. Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 17.01.2012. Pri neudeležbi brez pisne odjave kotizacije ne vračamo.
 

Vljudno vabljeni!

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic