Novosti in obvestila

Datum

16. Apr 2024

Kategorije

Deli z drugimi

O inovacijah Podravja, z mag. Vanjo Jus, članico komisije za izbor najboljših inovacij Podravja

V sodelovanju z Radijem Maribor enkrat mesečno gostimo podjetnike in sogovornike, ki so povezani z gospodarstvom na Štajerskem, tako ali drugače. Gostja v tokratnem podcastu Zorni kot je Vanja Jus, ki je že nekaj let zapored članica naše strokovne komisije za izbor najboljših inovacij Podravja, ki ga že leta organizira Štajerska gospodarska zbornica. Pravkar pa je se je zaključil tudi razpis za izbor najboljših inovacij Podravja. Na spodnji povezavi lahko prisluhnete celotnemu pogovoru z njo. Izseke iz zanimivega intervjuja pa lahko preberete v nadaljevanju.

https://www.rtvslo.si/radio-maribor/intervju-v-vsakem-od-nas-je-inovator/704791

 

Vanja Jus je sicer magistra znanosti s področja prava človekovih pravic, magistra prava specializirana za intelektualno lastnino in mednarodno gospodarsko pravo, diplomirana inženirka strojništva s področja konstrukterstva in gradnje strojev ter profesorica strokovnih predmetov. Je zastopnica za modele in znamke pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije. S strani Štajerske gospodarske zbornice je 5-krat nagrajena inovatorka za družbene inovacije (miselni športni, občinski projekti). Je tudi državna prvakinja v hitrem branju, certificirana trenerka hitrega branja in miselnih športov na Univerzum Minerva.

Nekaj besed o razpisu, ki je v teku – izbor najboljših inovacij Podravja -, prijave ste sicer zbirali do minulega četrtka, 11. aprila 2024.

“Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v podravski regiji za leto 2024 je letos navdahnjen s trajnostjo. Štajerci smo bili vedno med najboljšimi. Tudi na področju inoviranja je bilo tako. V 21-ih letih je Štajerska gospodarska zbornica prejela 276 prijav inovacij. Priznanja, ki jih podeljuje Štajerska gospodarska zbornica, so sicer del nacionalnega projekta Priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije in predstavljajo najvišja nacionalna priznanja inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij.

Prva leta podeljevanja priznanj so bile po tri prijave, od leta 2007 dalje pa je število prijav začelo naraščati. Letos beležimo 29 prijav, kar je samo za 5 manj kot leta 2012, ko smo zabeležili rekordnih 34 prijav. V 21 letih smo podelili skupaj 89 priznanj, 69 bronastih, 63 srebrnih, 33 zlatih.

Prijavijo se lahko gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja podravske regije.

V celotni Sloveniji je bilo do sedaj podeljenih preko 11.200 priznanj inovatorkam in inovatorjem in več kot 3.200 inovacijam.”

Kakšen je namen, cilj takšnih razpisov? Zakaj so takšni razpisi pomembni, tudi za lokalno okolje?

“Z vsakoletnim izborom inovacij Podravja Štajerska gospodarska zbornica promovira inovacijsko kulturo in spodbuja podjetja in samostojne inovatorje. Za lokalno okolje so takšni razpisi še posebej pomembni, saj se s tem razširja pozitivna informacija o dobrem delu naših podjetij in zaposlenih inovatorjev; izpostavijo se lahko dosežki zaposlenih na regionalnem nivoju, kar sicer ni pogosto v medijih. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Vsekakor odlična priložnost, da se podjetja predstavijo in s tem tudi nagradijo razvojne ekipe, sodelavce. Tovrstne nagrade dvigujejo imidž podjetja. Še posebej v tujini. Takšna priznanja in nagrade podjetja postavijo na najbolj vidna mesta, saj so ponos za zaposlene in merilo uspešnosti.

Regijska podelitev priznanj bo letos potekala 14. junija 2024, na nacionalni ravni pa bodo letos podeljene nagrade na dogodku Dan inovativnosti, ki bo 10. septembra 2024 v Kongresnem centru na Brdo pri Kranju.”

Kaj je pravzaprav inovacija? Kaj “iščete”?

“Potrebno je ločiti invencijo od inovacije. Invencija je ideja, ki bi lahko zaživela v praksi. Ko pa je invencija razvita in preizkušena v praksi in ustvarja koristi, postane inovacija. Inovacija je tako že tehnično dovršena, ima fizično obliko, prototip, ki je predstavljena na tržišču in od nje prejemamo neko korist. Vse inovacije predstavljajo izboljšavo, produkta ali procesa. To iščemo.

Inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek, storitev ali organizacijo oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček ali koristno uporabo. Inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka) ali je koristno uporabljena v družbene namene (družbene in socialne inovacije).”

Kolikšno je zanimanje za ta razpis letos?

“Podravska podjetja so vedno zelo zainteresirana za prijavo. Zanimanje je dobro. Kljub temu, da so uspešna podjetja zelo obremenjena, si vzamejo čas za pisanje prijav in predstavitve pred komisijo. Veseli smo vsake prijave in vsake inovacije. Imamo pravzaprav čast, da se lahko spoznamo z vsakim inovatorjem in se z njim pogovorimo, prvi izvemo za njihove ideje, poglede na strokovna vprašanja, za inovacijo.”

Nekaj besed o naj inovacijah Podravja lani; če jih izpostavimo nekaj, ki so bile v ospredju?

“Lani smo podelili kar 29 nagrad: 8 bronastih, 15 srebrnih in 5 zlatih. Ko govorimo o zlatih inovacijah, so to bile: Zavarovalnica Sava z družbeno inovacijo Maš to!, SCArA-Tech d.o.o. s produktno inovacijo Pametne zgradbe za varno prihodnost, Tenzor d.o.o. s produktno inovacijo Pregled podvozja vlakovnih kompozicij, Impol R in R d.o.o. s procesno inovacijo “Zelene” gnetne aluminijeve zlitine, proizvedene brez uporabe primarnega aluminija in Ledinek Engineering d.o.o s produktno inovacijo Večvretenski obdelovalni stroj X-Form.

Na nacionalnem izboru so naše inovacije dosegle odlične rezultate in smo lahko na njih ponosni. Prvič smo podelili nagrado za prebojno invencijo. Priznanje »Prebojna invencija« je namenjeno inovacijskim predlogom, ki pri gospodarskih učinkih še nimajo ustreznih učinkov in prodaje na trgu in ne dosegajo opredeljenega števila točk za bronasto priznanje, vendar imajo pomemben razvojni potencial.

Kaj se potem s temi inovacijami “zgodi”?

“Te inovacije ‘živijo naprej’ in se velikokrat tudi nadgrajujejo. Inovacijo izhajajo iz realnega okolja in so nujne za uspešno rast in razvoj podjetja. Obstaja direktna korelacija med uspešnostjo podjetja glede na to, ali je sposobno inoviranja ali ne.

Priznanja podjetjem pomenijo dodatno pozitivno promocijo podjetja in dosežkov zaposlenih, prav tako pa tudi dodatne reference pri prijavah na različne razpise oziroma boljši prodaji izdelkov in storitev. Nagrajene inovacije so v podjetjih integrirane v njihovo delovanje, tako proizvodne, procesne, organizacijske kot trženjske inovacije.”

Pri inovacijah gre pravzaprav za intelektualno lastnino, ne? Vi ste strokovnjakinja s tega področja (magistra, specializirana za intelektualno lastnino). Kako zaščitite oziroma kako avtorji zaščitijo svoje inovacije?

“Avtorji se lahko odločijo, da zaščitijo svojo intelektualno lastnino kot patent, model ali blagovno znamko. S poslovno skrivnostjo pa se lahko zaščiti proces. Odločijo se lahko za izbiro trga, ki ima največji donos (Slovenija, države). S tem onemogočijo, da bi jih ljudje posnemali.”

S strani Štajerske gospodarske zbornice ste tudi sami 5-krat nagrajena inovatorka za družbene inovacije (miselni športni, občinski projekti). Za kakšne projekte je šlo? Kako ste dobili ideje? Kako pravzaprav poteka proces, da pridete do inovacij?

“Res je. Tudi sama sem inženirka strojništva in pravnica in sem rastla v okolju, kjer je normalno, da si inovativen in kreativen. Sodelovala sem pri več inovacijah. Najbolj ponosna sem na družbene inovacije, ki so vezane na učenje in sicer HIBRA READ -učenje hitrega branja po metodi Minerva, MemoCARD – učenje po slikovnih karticah po metodi Minerva, program MemoHELP, samopomoč proti starostnemu pešanju spomina (sofinanciran iz Švicarskega prispevka), Mreža za gospodarstvo Občine Hoče – Slivnica.

Sprašujete me, kako poteka proces, da se pride do inovacije. Vse se začne z idejo, navdihom. Pravzaprav nam delo pokaže, kje so problemi in jih je potrebno reševati. Včasih se pokaže, da je ideja neuporabna, včasih, pa ideja zaživi v praksi in smo za njo celo nagrajeni. Če bi morala v enem stavku razložiti proces inoviranja, bi rekla, da je inoviranje kreativno reševanje realnih problemov. Zelo pomembna pa je tudi ustvarjalnost, sposobnost, da naredimo nekaj novega, kar še ne obstaja. Pri tem pa je najlepše to, da izhajamo iz domišljije. Z domišljijo presegamo poznane meje. Že Einstein je rekel, da je domišljija pomembnejša od znanja. Nujne sestavine, da ‘spečemo’ inovacijo, so: kreativni ljudje, znanje za reševanje problemov in okolje, ki potrebuje rešitve oziroma nove rešitve.”

Kaj svetujete ljudem, ki “razmišljajo” oziroma želijo ustvarjati inovacije? Kaj je treba upoštevati, na kaj biti pozoren?

“Pomembno je, da idejo čimprej zapišejo, saj se ideje porodijo in hitro izginejo. Idejo je potrebno analizirati, preučiti in ugotoviti njeno ustreznost. Ko dobimo idejo, si dovolimo razmišljati o njej, jo razvijati, primerjati in se o njej pogovarjati.

Podjetja so naklonjena inoviranju, ker to pomeni konkurenčno prednost. Veliko podjetij ima dovršen sistem nagrajevanja inovacij. Kreativno iskanje novih rešitev nam zleze pod kožo in z malo volje se lahko hitro znajdete na seznamu nagrajenih inovatorjev Štajerske Gospodarske zbornice.

V vsakem od nas je inovator. Samo dovoliti si moramo, da domišljija dobi prosto pot. Razmišljanje izven okvirjev, izven škatle je zaželeno in nam omogoča, da gremo na pot inoviranja.”

Celotnemu pogovoru prisluhnite na povezavi:23:

https://www.rtvslo.si/radio-maribor/intervju-v-vsakem-od-nas-je-inovator/704791

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic