Objavljen je razpis Erasmus+ za leto 2019

Na razpis se lahko prijavi vsak javni ali zasebni subjekt, dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.  Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

 

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov, rok za oddajo 5. februar 2019

Ključni ukrep 2: Projekti sodelovanja, roki za oddajo:

  • Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja, 21. marec 2019
  • Koalicije znanja, 28. februar 2019
  • Koalicije sektorskih spretnosti, 28. februar 2019
  • Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja, 7. februar 2019

 

Vrednost razpisa:

Izobraževanje in usposabljanje: 2 503,4 milijonov EUR

 

Povezava do razpisa in vodnika za prijavitelje: http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2019/

 

Člani Štajerske gospodarske zbornice lahko podrobnejše informacije o razpisu in pomoč pri pripravi prijav dobijo na ŠGZ.  Svoje povpraševanje lahko pošljete na nina.pohleven@stajerskagz.si