Novosti in obvestila

Datum

30. Dec 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Objavljen nov interventni zakon za blažitev posledic covida-19, ZDUPŠOP oz. PKP10

Državni zbor je sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19. Gre za že deseti protikoronski zakon, ki prinaša nove dodatke in podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe. Med drugim podaljšuje pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojenčke do 30. junija 2023 in predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka tistim, ki prejemajo pokojnino do vključno 732 evrov.

Podrobnejši pregled vsebine, ki se nanaša na gospodarstvo, najdete na povezavi.

Zakon podaljšuje pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 evrov je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega do 30. junija 2023.

Krepijo se programi v podporo družini

Posledice epidemije covid-19 in spremljajoči ukrepi na otrocih in mladostnikih ter njihovih družinah puščajo posledice. Življenje otrok in mladostnikov se je spremenilo, saj so soočeni z številnimi izgubami, prekinjenimi rutinami in zmanjšanju socialnih stikov, ki so poglavitnega pomena za njihov zdrav osebnostni razvoj. Zakon tako za 10 % povečuje sredstva za izvajanje vsebine svetovanja in pomoči ranljivim skupinam obstoječih in novih uporabnikov v centrih za družine, ki se soočajo s težavami in so posledica epidemije covid-19.

V okviru 10 % dodatnega financiranja od vrednosti programa v podporo družini bo ministrstvo v letu 2022 zagotovilo 1958 dodatnih ur neposrednega dela z uporabniki oziroma ur svetovanja z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, učenje reševanja raznovrstnih problemov.

Solidarnostni dodatek za upokojence

V času izbruha epidemije korona virusa, ki je prizadel celotno prebivalstvo RS, so ena od najbolj ogroženih skupin tudi upokojenci. Pravica do izplačila solidarnostnega dodatka za upokojence se tako določa prav z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost upokojencem z nižjimi pokojninami, brezposelnim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter uživalcem poklicnih pokojnin.

Do solidarnostnega dodatka bodo upravičeni tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino do vključno 732 evrov mesečno, in sicer v treh različnih višinah, v odvisnosti od višine prejete pokojnine v decembru:

− uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 523 evrov, se solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 300 evrov,
− uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 523 do 628 evrov, se solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230 evrov in
− uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 628 do 732 evrov, se solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130 evrov.

Solidarnostni dodatek za upokojence bo izplačan do konca januarja 2022.

Poenostavljeno obveščanje inšpektorata o delu na domu na elektronski način

Podaljšuje se poenostavljen način obveščanja inšpektorata za delo o začetku dela delavca na domu, in sicer na elektronski način preko portala SPOT. Gre za eno izmed komponent poenostavitev v okviru dela na daljavo.

Pomoč institucionalnemu varstvu

Na podlagi zakona se lahko podaljša financiranje kritja izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, kritje najema dodatnih prostorov in kritje stroškov vzpostavitve zunanje rdeče cone pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev, institucionalno varstvo, zaradi obvladovanja epidemije covid-19 in njenih posledic. S tem se zagotovi ustrezno raven oskrbe in zaščite stanovalk in stanovalcev institucionalnega varstva. Ukrep se lahko s sklepom Vlade podaljša največ za šest mesecev.

Daljše obdobje za prenos in izrabo letnega dopusta.

S predlogom se podaljšuje obdobje prenosa in izrabe letnega dopusta, ki bi brez takšne rešitve lahko propadel. Delavci lahko tako neizrabljen dopust iz leta 2020 izrabijo še do 1. aprila 2022 (sicer bi propadel ob zaključku leta 2021) in ves neizrabljen dopust za leto 2021 izrabijo do konca leta 2022 (brez te rešitve bi propadel 30. 6. 2021).

Dne 30. decembra 2021 je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) oziroma t. i. PKP10, ki ga lahko najdete na naslednji spletni povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021206.pdf.

 

Zakon začne veljati v petek, 31. decembra 2021.

Vir: Vlada RS…, GZS…

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic