Obveznost obveščanja o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge

Webinar: PKP3 – Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa – odgovori s strani ZRSZ
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Delodajalci, ki želite uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imate zakonsko obveznost, da nas v 3 delovnih dneh potem, ko odredite takšno delo zaposlenim, o tem obvestite po elektronski pošti.

Tako določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE), ki je pričel veljati 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020) in omogoča delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa.

Obvestilo nam pošljete na elektronski naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Vsebuje naj naslednje podatke: 

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
  • datum odreditve takšnega dela.

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Delodajalci lahko zaposlenemu, s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredite delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1.6.2020 do 31.12.2020. 

Vlogo za pridobitev subvencije morate predložiti v 15 dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom, najpozneje do 31. 12. 2020.

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden). To pomeni, da zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUOOPE.

Vlogo za pridobitev subvencije za skrajšani polni delovni čas bo možno oddati na našem Portalu za delodajalce predvidoma od 12. 6. 2020.

Obveščanje o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge za pridobitev subvencije

Vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/obvescanje-o-odreditvi-dela-s-skrajsanim-delovnim-casom

Izpostavljamo

Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!