Novosti in obvestila

Datum

10. Sep 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Odgovor informacijske pooblaščenke na vprašanje glede načina preverjanja pogoja PCT pri zaposlenih

Dne 10.9.2021 smo s strani Gospodarske zbornice Slovenije prejeli mnenje IP RS, ki ga prilagamo.

Iz mnenja IP RS izhaja, da izpolnjevanje pogoja PCT osebe skladno z odlokom dokazujejo z dokazili, zato je načeloma vpogled v ta dokazila s strani odgovorne osebe delodajalca lahko dopusten. Vsak delodajalec pa mora sam presoditi glede na okoliščine, kakšen način preverjanja dokazil je, skladno z odlokom, v konkretnem primeru najbolj ustrezen in sorazmeren, na primer: podpis izjave z vpogledom v dokazilo, uradni zaznamek o vpogledu v dokazilo, ipd.

Vsak upravljavec OP pa je dolžan spoštovati načela v zvezi z obdelavo OP skladno z GDPR, med drugim najmanjši obseg podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namen, za katerega se obdelujejo.

Kliknite tukaj za odgovor informacijske pooblaščenke na vprašanje glede načina preverjanja pogoja PCT pri zaposlenih.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic