Novosti in obvestila

Datum

05. Sep 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Osnutek predloga Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

Na Ministrstvu za infrastrukturo so pripravili osnutek predloga Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo:

Predlog vsebuje naslednje poglavitne rešitve:

 • Ukrepi za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema. Pristojnost vlade bi bila razglasitev nižje ali višje stopnje tveganja v primeru dejanskih ali predvidenih motenj pri oskrbi z električno energijo in plinom. Nižja stopnja tveganja pomeni obvestilo energetskim družbam in končnim odjemalcem, da naj se pripravijo na krizne razmere ter izvedejo potrebne ukrepe. Višja stopnja tveganja pomeni nastop izrednih razmer in izkoriščanje vseh nacionalnih potencialov za proizvodnjo električne energije in toplote, pri čemer bo dopuščeno odstopiti od mejnih vrednosti emisij za določene naprav, ki potrebujejo okoljevarstvena dovoljenja.

 

 • Ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo. Ureditev se nanaša na skladiščenje plina in sproščanje obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.

 

 • Ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti. Določena je omejitev temperature zraka za ogrevanja v javnih stavbah in stavbah, kjer se zadržuje javnost. Poleg tega je določena omejitev osvetljevanja in prostovoljno zmanjšanje odjema plina. Določena je tudi prepoved subvencij za plinske kotle in kogeneracije.

 

 • Ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov. Med drugim se kot ukrepe predlaga:
  • pogodbene kazni iz dobavnih pogodb med dobaviteljem in končnim odjemalcem, ki so posledica manjšega odjema plina kot dogovorjeno, ne obračunavajo;
  • obračunavanje omrežnine za nižjo porabo plina;
  • najvišja višina plačil za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije;
  • neposredni nakup električne energije od proizvajalcev;
  • ceniki toplote za gospodinjske in druge zaščitene odjemalce,
  • neposredni nakup električne energije od proizvajalcev, kateri so v 100 % lasti Republike Slovenije;
  • pooblastilo SID banki, da v imenu in za račun Republike Slovenije, opravlja vse posle v zvezi z izdajo, spremljanjem in unovčevanjem jamstev, na podlagi katerih se dobaviteljem zemeljskega plina, ki le tega kupujejo na trgih izven EU, omogoči nakup zemeljskega plina, s katerim se bo zagotovilo nemoteno oskrbo odjemalcev.

 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov ŠGZ in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženim zakonom.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 15. septembra 2022  na naslov: info@stajerskagz.si

Priloga:

Predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

 

Vir: GZS… 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic