76601317_2568150683277157_6681963549062856704_n

Mesec april prinaša statistični pregled poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Podravski regiji za leto 2019.

V njem bodo objavljeni najnovejši statistični podatki o stanju in spremembah podravskega gospodarstva skozi najrazličnejše parametre.

Združeni statistični podatki bodo objavljeni v dokumentu: Informacijo poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug Podravski regiji.

Podlaga za pripravo informaciji so podatki iz letnih poročil, ki so jih gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) za namen državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Statistični podatki podravske regije 2018

Zato smo za primerjavo pripravili pregled najpomembnejših statističnih podatkov za leto 2018.
V informaciji za leto 2018 so bili obravnavani podatki iz 8.300 kapitalskih osebnih in gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug.

Banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in nekatere druge finančne in investicijske družbe, ki ne poslujejo po kontnem načrtu za gospodarske družbe, podatkov iz letnih poročil za državno statistiko ne predlagajo, ker zanje ni primerna predpisana vsebina podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih. V informaciji tudi ni podatkov o družbah, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku. V letu 2018 se je na področju statistične regije Podravje začel stečajni postopek pri 181 gospodarskih družbah, 22 samostojnih podjetnikih in 1 zadrugi.
 
Najpomembnejši podatki za leto 2018 so:

Obseg industrijske proizvodnje

se je povečal za 4,6 %, (v letu 2017 za 8,0 % in v letu 2016 pa za 6,6 %

Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih

so se zvišale za 1,4% (v letu 2017 so se glede na prejšnje leto zvišale za 2,2%).

Izvoz

je znašal 30.875 mio evrov. V primerjavi z letom 2017 je bil večji za 9,2%.

Uvoz

je znašal 30.634 mio evrov. V primerjavi z letom 2017 večji za 11,0%.
 

Povprečna temeljna obrestna mera

se je povečala. V letu 2018 je znašala 2,1 %, v letu 2017 pa 1,3 %.

Cene življenskih potrebščin

so se v letu 2018 zvišale za 1,7%, kar je največ v zadnjih štirih letih (za primerjavo, v letu 2017 so se povečale za 1,4 %)

Neto dodana vrendost

je v letu 2018 znašala 2.380 mio €, kar pomeni 7% povečanje glede na leto 2017.

Povprečna plača na zaposlenega

je v letu 2018 znašala 1.037€ in se je povečala za 11% glede na leto 2017.

Število gospodarskih družb v Podravju

je jebilo leta 2018 8.300, kar je za 99 gospodarskih družb več kot leto prej.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!