business-gift

December je tradicionalni čas obdarovanj, kar ne velja le za družino in prijatelje, pač pa tudi za poslovno okolje. Ni pa to edini čas za obdaritev, tu so še posebne priložnosti, kot so jubileji, sklenjeni posli ali pa opravljene aktivnosti in uspešno zaključeni projekti.

Marsikateri poslovnež se spopada z vprašanjem kaj podariti sodelavcu ali poslovnemu partnerju. Pri izbiri darila se je dobro vprašati, kaj  predstavlja vaše podjetje, njegove cilje in delovanje, pa tudi kaj je povezano z našim krajem in okolico iz katere prihajamo. Nekatere organizacije imajo natančno izdelana pravila poslovnega obdarovanja, ki vključujejo vsebino daril in priložnosti za podarjanje in vodijo natančno evidenco, komu so bila posamezna darila izročena. S tem se izognejo nerodnostim, da bi isto darilo večkrat podarili istemu partnerju.

Ker pa so darila lahko tudi obdavčena, je pri izbiri vrste in vrednosti darila potrebna posebna pozornost potrebno nameniti tudi temu.

Poslovna darila za zaposlene

Poslovna darila za zaposlene oziroma njihovo obdavčitev ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Darila, ki jih delodajalec ob koncu leta podari zaposlenim, se v skladu z 39. čl. ZDoh-2 štejejo za boniteto.

Boniteta pomeni vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.

Darilo se ne šteje za boniteto in se ne všteje v davčno osnovo delavca le v dveh primerih:

  • če gre za darilo, ki ga delodajalec decembra podari otroku zaposlenega, če je otrok mlajši od 15 let in če vrednost takšnega darila ne presega 42 evrov. Za podjetje so darila do višine 42 evrov tudi davčno priznan odhodek;
  • če gre za občasna darila, ki jih prejme delavec, če njihova skupna vrednost znaša manj kot 15 evrov v danem mesecu.

Če darilo ne spada med izjeme ali če gre za višje vrednosti, se znesek v delu, ki presega neobdavčen znesek, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Poslovna darila za poslovne partnerje
Za poslovne partnerje štejejo pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje oziroma je ali bo sodeloval. Poslovna darila, ki jim jih podjetje nameni, se obravnavajo kot darila za druge fizične osebe, ki niso zaposleni. Davčno osnovo pa v tem primeru predstavlja doseženi dohodek.

Darilo se ne šteje v davčno osnovo:

  • če vrednost enkratnega darila ne presega 42 evrov;
  • v primeru več podarjenih daril istega darovalca, če njihova skupna vrednost v danem davčnem letu ni presegla 84 evrov.

Če darilo presega te zneske, se razlika med neobdavčeno vrednostjo in vrednostjo podarjenega darila všteje v davčno osnovo in je predmet obdavčitve z dohodnino.

Skladno z 31. členom ZDDPO-2 se poslovna darila, namenjena poslovnim partnerjem, davčno obravnavajo kot reprezentanca. Strošek reprezentance šteje v davčno priznan odhodek v višini 50 %. To ne velja le za poslovna darila, ampak tudi za stroške pogostitve in zabave ob poslovnih stikih podjetnika s poslovnimi partnerji.

Kdaj fizična oseba (obdarjenec) plača dohodnino?
Darilo fizični osebi, ki so ji vročena poslovna darila, bo obdavčeno z dohodnino, če bo darilo prejeto od pravne osebe, ki ni njen delodajalec in vrednost posameznega darila ne bo presegala 42 evrov oziroma če vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 evrov.

Kdaj se plača DDV?

Zakon o davku na dodano vrednost določa, da se od daril manjših vrednosti ob izpolnjevanju zakonskih pogojev DDV ne plačuje. Podjetje lahko za nabavljena darila odbije vstopni DDV in ga ne obračuna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila;
  • vrednost darila ne preseže 20 evrov;
  • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca;
  • darilo se daje občasno in ne istim osebam.

Pri darilih večjih vrednosti sta dve možnosti. Če je kupec darila (podjetje) pri nakupu izkoristil pravico do odbitka DDV, se ob izročitvi darila obračuna DDV. Če pa se pri nabavi daril ne uveljavlja pravica do odbitka DDV, se DDV ob izročitvi darila ne obračuna.

 

VIR: Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, FURS

Pripravila za SPOT: Mojca Tominšek, svetovalka SPOT Podravje

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Mojca Tominšek

Prijava na e-novice