Poslovne priložnosti za slovenska podjetja na Poljskem, GZS, 8.7.2020