Poslovne priložnosti za slovenska podjetja v Estoniji, GZS, 15.6.2020