Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

POSLOVNO SREČANJE S PREDSTAVNIKI PODJETIJ OSIJEŠKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

V uvodnem pozdravu je dr. Roman Glaser, predsednik Štajerske gospodarske zbornice izpostavil pomembnost gospodarstva kot gonilo razvoja družbe ter delovanje zbornic, ki v lastnem in tujem prostoru povezujejo, iščejo poslovne priložnosti in skupne poti. Tako je podpis sporazuma o sodelovanju med Štajersko gospodarsko zbornico in Županijsko komoro Osijek nastal spontano iz dolgoletnih izkušenj in kot rezultat potreb po konstruktivnem sodelovanju. »Sporazum bo omogočal kvalitetno osnovo za nadaljnje pozitivno in kontinuirano sodelovanje med obema zbornicama« je prepričljivo zatrdil dr. Glaser.

Veleposlanik Republike Hrvaške v Sloveniji dr. Svjetlan Berković je ocenil, da so odnosi med državama dobrososedski in prijateljski ter se pozitivno razvijajo na različnih področjih. Obe državi sodita medsebojno na četrto mesto med zunanjetrgovinskimi partnerji in ob koncu turistične sezone so statistike pokazale, da je vsak drugi Slovenec poleti dopustoval na Hrvaškem. Eden od pokazateljev je sodelovanje med državama v obliki skupnih nastopov na tujih trgih, ki jih povezujejo skupni bilateralni interesi.

Zoran Kovačević predsednik Županijske komore Osijek je na kratko predstavil aktualno gospodarsko stanje Hrvaške in specifike Osiješko-baranjske županije, kjer je aktivnih 3379 podjetij, 90.000 je število zaposlenih, stopnja nezaposlenosti pa je predvsem zaradi gospodarske krize dosegla visoko raven 26%. Od gospodarskih panog prevladujeta trgovina, ki dosega 32,7% delež in predelovalna industrija s 27,4%, sledita gradbeništvo ter kmetijstvo, lov in gozdarstvo. Pri tem je izpostavil, da zaseda Slovenija četrto mesto med najpomembnejšimi državami partnericami s 7,2% deležem v celotnem zunanjetrgovinskem obsegu in da imajo hrvaška podjetja veliko željo, da bi lažje dostopala do slovenskega trga. Podjetja iz Osiješko-baranjske županije izvozijo v Slovenijo predvsem hrano in pijačo ter papir in karton, uvozijo pa kemične proizvode, stroje, električne stroje, vozila in dele ter kovino in kovinske proizvode.

Mag. Aleksandra Podgornik direktorica Štajerske gospodarske zbornice je predstavila gospodarstvo štajerske regije, kjer prevladujejo podjetja iz trgovine in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti. Med največjih pet podjetij, glede na prihodek se uvrščajo naslednja podjetja: Impol d.o.o., Sodo d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o., Elektro Maribor d.d., Henkel Slovenija d.o.o. Mednarodno poslovanje med državama je v letu 2009 na področju izvoza doseglo vrednost 16,1 mrld €, na področju uvoza pa 17,1 mrld €.

Sodelovanje med obema zbornicama je kontinuirano in pozitivno, podpis sporazuma o sodelovanju pa potrjuje in nadaljuje dober odnos med zbornicama in predstavlja temelje za vzdrževanje in spodbujanje poslovnih odnosov med Hrvaško in Slovenijo. Štajerska gospodarska zbornica in Županijska komora Osijek, sta se s podpisom sporazuma obvezali, da bosta propagirali razvoj gospodarskih in trgovskih odnosov med svojimi članicami na vseh področjih delovanja, kakor tudi v prometu proizvodov in storitev, z namenom razvoja in krepitve gospodarstev obeh držav. Sporazum o sodelovanju Županijske komore Osijek in Štajerske gospodarske zbornice sta podpisala dr. Roman Glaser predsednik Štajerske gospodarske zbornice in Zoran Kovačević predsednik Županijske komore Osijek.

Bilateralnih pogovorov o različnih možnostih sodelovanja, ki so sledili uradnemu delu programa se je udeležilo 19 slovenskih in 16 hrvaških podjetij, kar potrjuje velik interes za medsebojno gospodarsko sodelovanje.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic