Novosti in obvestila

Datum

15. Nov 2011

Kategorije

Deli z drugimi

Praktično usposabljanje študentov Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru

Namen praktičnega usposabljanja je, da se študent seznani s poslovanjem gospodarske, negospodarske, državne ali druge organizacije ali društva ter spozna osnovne značilnosti poslovnih procesov in delovnih postopkov, zlasti tistih, ki so povezani z vsebinami študijske usmeritve, v katero je vpisan.

Študent sodeluje med izvajanjem praktičnega usposabljanja pri reševanju poslovnih problemov in izvajanju aktivnosti, ki so vezane na dela in naloge s področja strokovne prakse, pridobljena znanja pa uporabi tudi med študijem, tako da o opravljenem praktičnem usposabljanju napiše ustrezno poročilo, izdela lahko seminarska dela pri izbranih predmetih študijske usmeritve ali uporabi pridobljena znanja in stike kot osnovo za izdelavo diplomskega dela.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na:
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Karierni center EPF
Razlagova ul. 14, SI- 2000 Maribor

Nataša Dreu, univ.dipl.prav.,
samostojna strokovna delavka
Tel.: +386 (0)2 22 90 323
e-mail:
natasa.dreu@uni.mb.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic