Pravno varstvo v postopkih dodeljevanja EU sredstev, seminar 30.05.2017

Infopika - poslovno svetovanje

Horizon 2020 omogoča številne priložnosti slovenskim podjetjem in drugim izvajalcem preko financiranja prednostnih naložb dogovorjenih v Operativnem programu, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Zaradi posebnosti dodeljevanja in razpisovanja evropskih in domačih sredstev lahko pride do velikih sporov, težav, problemov, v kolikor nanje nismo ustrezno pripravljeni – tako vsebinsko kot pravno.

V izogib morebitnim sporom in težavam vas bomo na seminarju seznanili:

  • s postopki nadzora s strani Urada za nadzor proračuna v razmerju do prejemnikov sredstev,
  • s podlagami za nadzor in način izvajanja nadzora s slabimi in dobrimi praksami iz pretekle finančne perspektive,
  • s pravnim varstvom v postopkih dodeljevanja evropskih sredstev (javni razpisi),
  • s pravnim varstvom v primeru odmerjanja finančnih popravkov.
KJE: GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C
KDO:Direktorji mikro, malih in srednjih podjetij, svetovalci in agencije s področja priprave in izvedbe projektov, razvojni centri, turistične organizacije in društva, finančniki, pravniki, odvetniki, samostojni podjetniki, občine, javni zavodi in vsi drugi, ki delujete kot naročniki projektov (razpisodajalci) in ponudniki (izvajalci).
Kotizacija:
Cena seminarja je 100,00 EUR + DDV za člane GZS, 120,00 EUR + DDV za imetnike certifikata Excellent SME in 150,00 EUR + DDV za ostale. Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 20 % popusta na kotizacijo.
Več informacij, program in prijave.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!