Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Predstavitev CURS: Poreklo blaga v Evropski uniji

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden od treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga v pravilno tarifno številko vplivajo na carinsko obravnavo ob uvozu in na višino carinskega dolga. Pri izvozu pomeni poznavanje porekla blaga denar. Novosti na področju blaga, ki so že uveljavljene in se v prihodnosti pričakujejo, predstavljajo za slovenska podjetja nove možnosti in priložnosti.

Osnovni namen in cilj seminarja: je seznaniti gospodarstvenike z zakonodajo Skupnosti in poznavanjem splošnih pravil o poreklu blaga v prostotrgovinskih sporazumih oziroma avtonomnih preferencialnih ureditvah EU, s pojmom porekla blaga skupnosti in pojmom statusa pooblaščenega izvoznika ter predstaviti novosti na področju porekla blaga.

Vsebina seminarja:
• poreklo blaga v EU (preferencialno poreklo blaga, notranji trg, praktična uporaba spletnih strani na področju porekla blaga v povezavi s preglednico za dokazovanje porekla blaga pri trgovini s posameznimi državami);
• poenostavljeni postopek potrjevanja blaga (status pooblaščenega izvoznika, prednosti in možnosti, ki jih ta status omogoča, seznanitev z delovnim gradivom za opravljanje preverjanja znanja za pridobitev statusa);
• novosti na področju porekla blaga;
• zaključek: razprava na osnovi vprašanj udeležencev.

Seminar je za člane ŠGZ brezplačen, za ostale znaša kotizacija: 50€+DDV.

Vljudno vabljeni.


VABILO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic