Predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov (SRRS)

Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS), vabi

na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer:

  • J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila začetnim podjetniškim projektom in projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/17)
  • J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17)

dne 11.04.2017 ob 10.00 uri v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, 2000 Maribor .

Poseben poudarek bo dan razpisu za ugodna posojila za problemska območja, kamor spadaj tudi problemsko območje Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju). SRRS bo najavil tudi druge spodbude za leto 2017.

Prosimo, da sporočite vašo udeležbo do 10.04.2017 na e-mail info@stajerskagz.si.

Prisrčno vabljeni

SRRS, direktor, Velislav Žvipelj l.r.

Štajerska gospodarska zbornica, direktorica, mag. Aleksandra Podgornik, l.r.