Pogoji dveh aktualnih podjetniških razpisov (SRRS)

Na Štajerski gospodarski zbornici so v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS), bila

predstavljena dva aktualna podjetniška razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer:

  • J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila začetnim podjetniškim projektom in projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/17)
  • J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17)

Oba razpisa nudita ugodne alternativne vire financiranja za podjetja in vsebujeta tudi posebne ukrepe za regije z večjo stopnjo brezposelnosti v katero sodi tudi Maribor. Namen obeh je vzpodbujanje podjetnosti, konkurenčnosti in ustvarjanja novih delovnih mest. Za podrobne pogoje si oglejte priloženo dokumentacijo.

Dodatne informacije najdete tudi na spletnem portalu regionalnega sklada.