Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Predstavitev: Obveznost samoprijave za plačevanje okoljskih dajatev

Za okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki nastane z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, izrabljenimi gumami, izrabljenimi motornimi vozili, s hlapnimi organskimi spojinami ali onesnaževanju zraka z ogljikovim dioksidom, ste se kot proizvajalec ali pridobitelj dolžni registrirati, vlagati predpisane obračune in plačevati okoljske dajatve. V kolikor tega ne storite, lahko padete v kršitev uredb in plačujete visoke kazni.

Seminar bo izvajal g. Bojan Sahornik, višji carinski inšpektor Carinskega urada Maribor. Na seminarju boste izvedeli, kdo je zavezanec za posamezno vrsto okoljske dajatve, kdaj nastane obveznost za obračun določene dajatve, kako in kje se prijavite za določeno obveznost, kako pogosto ste dolžni vlagati obračune, kdaj ste oproščeni plačila dajatev oziroma kdaj lahko dobite povrnjeno že plačano dajatev in kako se izognete nepotrebnim prekrškovnim postopkom v inšpekcijskih pregledih. Prav tako boste dobili vse potrebne napotke v zvezi z vodenjem postopkov, povezave na vse potrebne obrazce in uredbe, ki urejajo predstavljena področja.

Vrste okoljskih dajatev:

  • Okoljska dajatev na izrabljene gume;
  • Okoljska dajatev zaradi odpadne embalaže;
  • Okoljska dajatev zaradi odpadne električne in elektronske opreme;
  • Okoljska dajatev zaradi mazalnih olj in tekočin;
  • Okoljska dajatev zaradi organskih hlapnih spojin;
  • Okoljska dajatev na izrabljena motorna vozila
  • Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida -CO2.

Seminar je za člane ŠGZ brezplačen, za ostale znaša kotizacija: 50,00 EUR +DDV.
Vljudno vabljeni.


 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic