Predstavitev: Vajeništvo ponovno v Sloveniji in tudi v naši regiji, 25.01.2018

Ravnokar smo vstopili v novo leto, ko si izrekamo dobre želje in hkrati je to tudi čas, ko se učenci in njihovi starši odločajo, na katerih šolah bodo nadaljevali šolanje.

 

Novost naslednjega šolskega leta je, da se bosta v naši regiji v vajeniški obliki izvajala dva programa in sicer:

–       Oblikovalec kovin – orodjar in

–       Slikopleskar

 

Zakon o vajeništvu je  pričel veljati 3. 12. 2017  in se nahaja v spodnji povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7512

Zakon o vajeništvu daje delodajalcem, priložnost, da pričnemo vzgajati in usposabljati bodoče sodelavce že v času šolanja.

Zato vas vabimo, da prisluhnete predstavitvi vajeništva in primerov dobrih praks podjetij, ki že imajo izkušnje s poskusnim izvajanjem vajeništva v letošnjem šolskem letu. Na razpolago vam bomo tudi za vaša vprašanja na to temo.

Predstavitev je brezplačna. Prosimo za predhodne prijave s potrditvijo prijave do 23.1.2018.

 

Dodatne informacije:
Lidija Majcen
T: 02 220 87 25
E: lidija.majcen@stajerskagz.si