Pregled ukrepov EU za boj proti koronavirusu in blaženje posledic krize

Pregled ukrepov EU za boj proti koronavirusu in blaženje posledic krize
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

V poplavi informacij se je težko znajti.  Zato smo za vas pripravili hiter pregled dosedanjih ukrepov Evropske komisije – večino sta že podprla Svet EU (države članice) in Evropski parlament.

Evropska komisija državam nudi polno podporo, spodbuja usklajen pristop in rešitve ter vseskozi poziva k solidarnosti. Obenem angažiramo vse, kar imamo na voljo, da bomo ta virus lahko premagali skupaj.

Vir: https://ec.europa.eu/slovenia/news/covid19-ecresponse-summary_sl