Projekt Naprej: Na voljo so nova spletna orodja za ocenjevanje tveganj

Na voljo so nova spletna orodja za ocenjevanje tveganj
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Na spletnih straneh portala za varnost in zdravje pri delu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dalo v uporabo tri nova spletna orodja OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu.
Orodja je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Namenjena so predvsem malim in srednje velikim podjetjem in so na voljo brezplačno.

Več na tej povezavi.

 

Več o projektu NAPREJ na https://www.naprej.eu