Novosti in obvestila

Datum

01. Sep 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Razpis nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2021

Gospodarska zbornica Slovenije razpisuje Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2021. Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije se od leta 1968 podeljuje kot priznanje za izjemne dosežke trajnejšega pomena pri uresničevanju poslovnih in razvojnih ciljev, ki odločilno vplivajo na splošni ugled gospodarskih subjektov.

Nagrade se podelijo znotraj naslednjih kategorij in sicer do:

 • 3 nagrade za velike gospodarske družbe,
 • 3 nagrade za srednje gospodarske družbe,
 • 3 nagrade za male in mikro gospodarske družbe
 • 1 nagrada – priznanje za posebne dosežke s.p.

Dosežke kandidatov ocenjuje in o podelitvi nagrade odloča Komisija za nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (v nadaljevanju Komisija), ki jo je imenoval Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije.

Namen nagrade

Nagrada je namenjena direktorjem, izvršnim direktorjem in predsednikom uprav oz. osebam, ki operativno vodijo družbo (v nadaljevanju: kandidatom) kot visoko priznanje za izjemno poslovodno, tehnično, marketinško ter organizacijsko delo in trajni razvoj družbe, ki jo vodijo.

Nagrado prejmejo predstavniki podjetja, ki z izjemnimi rezultati ter odličnostjo dosegajo izboljšanje gospodarskega položaja svoje družbe in prispevajo k razvoju gospodarstva v Sloveniji.

Predlagatelj

Predlog za podelitev nagrade lahko podajo upravni odbori združenj oziroma zbornic dejavnosti in območnih zbornic v okviru GZS, gospodarske družbe in njihove oblike povezovanja, kot tudi poslovni partnerji in institucije z referencami za presojanje odličnosti gospodarskih subjektov.

Pogoji za prijavo

Glede na posledice pandemijske krize bo letos Komisija upoštevala otežene gospodarske razmere in prilagodila izbrane kriterije glede poslovnih rezultatov in števila zaposlenih.

Tako so pogoji za obravnavo predlogov za podelitev nagrade:

 • Kandidat vodi družbo/poslovni sistem najmanj 5 let;
 • Kandidat ima ob prijavi funkcijo iz 4. odstavka tega Razpisa; izjemoma upošteva Komisija prijavo kandidatov, ki so bili na navedenem vodstvenem mestu najmanj do 30. junija tekočega leta razpisa nagrad;
 • Predložitev izjave o soglasju nadzornega sveta oz. upravnega odbora oz. lastnika/ov h kandidaturi;
 • Predložitev izjave o nekaznovanosti;
 • Družba dosega dodano vrednost na zaposlenega, ki je enaka ali višja od panožne;
 • Družba ima sprejeto dolgoročno strategijo;
 • Družba posluje z dobičkom zadnjih 5 let, vključno s 1. polletjem 2021;
 • Padec prihodkov od prodaje v letu 2020 ni višji od 10%, padec prihodkov v letu 2021 pa ni višji od 5% medletno oz. ocenjujete tako stanje na dan 30.9.2021;
 • Padec zaposlenih, merjen po delovnih urah, v letu 2020 ni višji od 5% in v letu 2021 ni višji od 2% medletno.

Prijavnina na razpis

Člani GZS so oproščeni plačila prijavnine. Nečlani pa morajo po obvestilu Komisije o skladnosti z razpisnimi pogoji, poravnati prijavnino, ki znaša (brez DDV) za posamezno kategorijo:

 • 3.000 eur za velike gospodarske družbe,
 • 2.000 eur za srednje gospodarske družbe,
 • 1.000 eur za male in mikro gospodarske družbe
 • 500 eur za s.p.

Merila za nagrado

Merila za presojo upravičenosti do nagrade so objavljena v Pravilih za nagrado GZS in zajemajo:

 • splošne in razvojne rezultate,
 • rezultate poslovanja,
 • tržne rezultate.

Predlog in dokumentacija

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo, posredujejo svojo kandidaturo  preko obrazca.

Rok za sprejem prijav

Komisija bo obravnavala le popolne predloge, ki jih bo prejela ali bodo oddani priporočeno po pošti do vključno 1. oktobra 2021 na naslov:

Gospodarska zbornica Slovenije

Komisija za nagrado GZS

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

 

Objava nagrajencev

Imena nagrajencev bodo objavljena na podelitvi nagrad.

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic