Novosti in obvestila

Datum

27. Feb 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Regionalni forum socialne ekonomije ter konferenca, MB, 06.-07.03.2018

Slovenija je s 1. januarjem 2018 prevzela vlogo predsedujoče države Nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije o spodbujanju razvoja socialne ekonomije in podjetij socialne ekonomije v Evropski uniji in širše. Z vlogo predsedujoče države članice pa je Slovenija dobila tudi priložnost postati vodilna država članica v razvoju socialne ekonomije v državah Jugovzhodne Evope, saj prav zaradi svoje lege na presečišču regij lahko pomembno vpliva na pospeševanje razvoja socialne ekonomije v tem delu Evrope. Maribor je kot mesto z največ podjetji socialne ekonomije dobilo naziv Evropska prestolnica socialne ekonomije za leto 2018.

V tem trenutku poteka javna razprava na ravni Evropske unije o prihodnjem večletnem finančnem okviru po letu 2020 in prioritetah Evrope, ki bodo v tem obdobju financirane iz Evropskega proračuna. Temu je posvečen tudi Regionalni forum socialne ekonomije »Skupaj oblikujemo prihodnost Evrope«, ki bo potekal 6.3.2018 v Mariboru in kjer bodo deležniki iz različnih ravni civilne družbe poskušali odgovoriti na izzive, ki jih prinaša prihodnost Evrope po letu 2020 z vidika spodbujanja  socialne ekonomije v prioritete EU po izteku programskega obdobja 2014 – 2020. Osnovna načela socialne ekonomije se z različnimi ukrepi integrirajo v gospodarsko moč, trajnost in solidarnost, ter se izvajajo skozi Cilje trajnostnega razvoja OZN 2030, to pa na drugi strani vodi v oblikovanje takih ukrepov na ravni EU, ki vodijo v močnejše in bolj odporno gospodarstvo ter pospeševanje dolgoročne konkurenčnosti, trajnosti in solidarnosti.

V razpravi bodo sodelovali predstavniki občin, regionalnih razvojnih agencij in lokalnih akcijskih skupin, predstavniki podpornega okolja ter podjetja socialne ekonomije in tako prispevali k oblikovanju stališča Slovenije do prioritet EU po letu 2020 po načelu »od spodaj navzgor«, saj so prav ti deležniki bistvenega pomena za razvoj socialne ekonomije na lokalni in teritorialni ravni ter lahko pomembno sooblikujejo prihodnost Evrope na tem področju.

Sodelovanje deležnikov socialne ekonomije na ravni EU in sosednjih regij, vključno z regijo Jugovzhodne Evrope pa je ključnega pomena za enakomerni razvoj socialne ekonomije na ravni celotne Evrope in ne samo držav članic EU. Slovenija s svojo pozicijo na presečišču regij prispeva k ustvarjanju močnega ekosistema socialne ekonomije v regiji in s tem je Slovenija postaja zgled sodelovanja med različnimi deležniki socialne ekonomije tako na vertikalni, kot na horizontalni ravni. S podporo, ki jo Slovenija daje nacionalnim mrežam socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi, prispeva k oblikovanju močne regionalne mreže v tej regiji, s tem pa pomembno prispeva h krepitvi krovnih mrež in združenj socialne ekonomije na ravni celotne Evrope.


Krepitvi tega sodelovanja je namenjena tudi konferenca, ki jo organizira krovno evropsko združenje socialne ekonomije »Social economy Europe«, skupaj z nacionalnim združenjem Socialna ekonomija Slovenije, Kabinetom predsednika Vlade RS, projektnim partnerjem projekta  SOCIAL SEEDS, Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, BSC Kranj, ter občino Maribor, evropsko prestolnico socialne ekonomije 2018, dne 7.3.2018, ki bo potekala v Minoritski cerkvi (Vojašniški trg 2a) v Mariboru. Številni predstavniki najpomembnejših evropskih združenj s področja socialne ekonomije, Evropske komisije in predstavniki mrežnih organizacij socialne ekonomije iz Jugovzhodne Evrope bodo bodo osvetlili aktivnosti s področja socialne ekonomije skozi štiri panelne razprave, ki bodo še dodatno okrepile povezave med deležniki socialne ekonomije v Evropi in s tem postavile še en pomemben mejnik za prihodnost Evrope.

Priloga 1: Vabilo 6.3. Skupaj oblikujemo prihodnost Evrope

Priloga 2: Vabilo 7.3. Spodbujanje socialne ekonomije v JVE

 

Vabljeni!

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic